Zakon nije prepreka za isplatu stare devizne štednje

0

Agencija se u više navrata bavila pitanjem prenosa ličnih podataka građana koji imaju potraživanja po osnovu stare devizne štednje i to davanjem mišljenja federalnom Ministarstvu finansija, kao i u posebno sprovedenom postupku po prijavi Udruženja za zaštitu deviznih štediša, navodi se u saopštenju Agencije.

U navedenim postupcima, cijeneći sve relevantne činjenice sa aspekta Zakona o zaštiti ličnih podataka, od Agencije nije osporeno, odnosno nisu konstatovane smetnje, za prenos ličnih podataka deviznih štediša LJubljanske banke – Glavna filijala Sarajevo u Sloveniju.

Postupak koji je pokrenut po prijavi Udruženja, Agencija je obustavila nakon izvršenog inspekcijskog nadzora u federalnom Ministarstvu finansija i ocjene prikupljenih dokaza, na osnovu kojih je konstatovano da je dostavljanje podataka u Sloveniju izvršeno radi ispunjenja utvrđenog javnog interesa i u najboljem interesu štediša da naplate svoja potraživanja.

Posljednja aktivnost Agencije po ovom pitanju bila je 13. maja kada je dato mišljenje po zahtjevu federalnog Ministarstva finansija u vezi sa odobravanjem pristupa za skeniranje dokumentacije deviznih štediša i prenosa u Sloveniju.

U mišljenju je, osim ranije utvrđenog javnog interesa, konstatovano da je evidentna neophodnost prenosa ličnih podataka u Sloveniju s ciljem provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava, te da u konkretnom slučaju nema smetnji za prenos podataka.

Agencija apeluje da se javni organi, uključeni u ostvarivanje prava građana na naplatu stare devizne štednje, proizvoljno ne pozivaju na Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Na taj način bespotrebno odugovlače isplatu stare devizne štednje suprotno interesima građana koji imaju potraživanja po tom osnovu. S druge strane, umanjuju značaj zaštite ličnih podataka kao jednog od osnovnih ljudskih prava, navodi se u saopštenju.

 

Izvor: Srna