Zakon o javnim nabavkama

0

Iz sarajevske kancelarije američke organizacije za međunarodnu pomoć USAID-a, koja je podržala grupu nevladinih organizacija i udruženja koji su u proteklih desetak godina nekoliko puta nudili 18 amandmana, ističu da i dalje nema informacije kada bi amandmani mogli konačno doći u proceduru.

“Nema promjena kada je u pitanju status tih amandmana. U decembru 2015. godine udruženja građana su svoje prijedloge proslijedila DF-u, koji je amandmane uputio nadležnoj parlamentarnoj komisiji”, kaže Ela Čalendžer, zamjenik direktora za programe bh. kancelarije USAID-a.

Mervan Miraščija, koordinator za pravne projekte u Fondu za otvoreno društvo u Sarajevu, kaže da je Zakon o javnim nabavkama koji je na snazi izglasan bez ugrađivanja pomenutih 18 amandmana, zbog čega je ponovo pokrenuta procedura da se amandmani izglasaju i zakon dopuni. “I danas se zalažemo za iste amandmane kojima će se povećati transparentnost postupaka javnih nabavki od donošenja godišnjih planova o javnim nabavkama svih ugovornih organa u BiH i njihovog objavljivanja na jednom mjestu, odnosno internet stranici Agencije za javne nabavke BiH”, kaže on.

Pojašnjava da amandmani uvode antikorupcijske mehanizme u zakon, kao i mehanizme praćenja realizacije ugovora o javnim nabavkama.

Među ostalim, amandmanima bi bile ukinute besmisleno visoke naknade za žalbe strana koje učestvuju u javnim nabavkama, a pooštrile bi se i kazne za prekršitelje procedura. “Nažalost, amandmani su još u proceduri različitih komisija Parlamentarne skupštine BiH, odnosno klubova poslanika u Predstavničkom domu BiH kojima su u više navrata ponovno dostavljani”, rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, političkim strankama i sistemu u zemlji ne odgovara da budu usvojeni ovi amandmani, mada, kako ističe, svi klubovi u parlamentu BiH osim SNSD-a, s kojim još nisu razgovarali, izražavaju podršku da amandmani budu usvojeni.

“Svi oni su pohvalili naš rad i obećali dati svoj glas kada amandmani budu u proceduri”, istakao je on. Prema nezvaničnim informacijama, amandmani bi se mogli u proceduri naći do ljeta, ali autori apeluju na medije da izvrše javni pritisak kako bi se to zaista i ostvarilo. Prema podacima mreže organizacija koje uz pomoć USAID-a promovišu usvajanje amandmana, u BiH se godišnje troši oko dvije milijarde maraka putem javnih nabavki, a od 2008. godine je od 20 najvećih potpisanih ugovora 19 sprovedeno otvorenim postupkom, dok je 2014. godine devet od 15 najvećih sklopljenih ugovora zaključeno bez javne objave obavještenja.

Katastrofalno zvuči podatak da u BiH niko ne vrši kontrolu javnih postupaka tokom njihovog sprovođenja, a mreža organizacija je na uzorku od 56 ugovora ukazala da je moguće ostvariti uštede od 400 miliona maraka godišnje, a kroz uvođenje revizije učinka bi uštede iznosile i do 700 miliona.

 

Izvor: Akta.ba