Zakonom povećati disciplinu u naplati boravišne takse

0

„Primjećena je praksa nenamjenskog trošenja sredstava boravišne takse jer pojedine lokalne zajednice nisu uplaćivale sredstva doznačena po osnovu boravišne takse gradskoj ili opštinskoj turističkoj organizaciji“, rečeno je u Ministarstvu.

Iz resornog ministarstva ističu da su navedena sredstva korištena za druge budžetske namjene i da je izmjenama zakona propisana obaveza jedinici lokalne samouprave da cjelokupni iznos sredstava boravišne takse koja su uplaćena na račun posebnih namjena stavi na raspolaganje turističkoj organizaciji opštine ili grada.

U Minstarstvu navode da je uočen i nizak stepen naplativosti boravišne takse pružaoca ugostiteljskih usluga u privatnom smještaju, gdje knjige gostiju nisu ažurirane na odgovarajući način ili gosti nisu prijavljivani.

„Sa ciljem rješavanja ovog problema, zakonom je predviđeno plaćanje paušala u iznosu od 15 do 30 KM, u zavisnosti od broja kreveta u ugostiteljskom objektu i stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Ovakav način bi podsticajno djelovao na proces legalizacije djelatnosti i na plaćanje boravišne takse jer predstavlja mnogo manji iznos koji bi subjekti uplaćivali na godišnjem nivou u odnosu na dosadašnji način obračunavanja boravišne takse u iznosu od dvije KM po svakom ostvarenom noćenju“, pojasnili su iz Ministarstva.

Ministarstvo trgovine i turizma kroz nova zakonska rješenja daje doprinos reformi ekonomskog poslovanja jer se na ovaj način smanjuju fiskalne obaveze za male privrednike, odnosno male ugostitelje.

Izmjenama zakona trebalo bi da bude dobijena preciznija statistika o prometu gostiju u ugostiteljskim objektima, a turističke organizacije u Republici Srpskoj trebalo bi da dobiju više finansijskih sredstava koje će moći da iskoriste za sprovođenje promotivnih aktivnosti u turizmu.

„Važna odredba zakona je ukidanje plaćanja boravišne takse za učenike osnovnih i srednjih škola čije ekskurzije se izvode u Republici Srpskoj. Ovo će se direktno odraziti na smanjenje cijena ekskurzija za učenike u osnovnim i srednjim školama, a ujedno će stimulativno djelovati na povećanje domaćeg turističkog prometa“, tvrde u Ministarstvu.

Ministarstvo trgovine i turizma djeluje u saradnji sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove i Poreskom upravom Republike Srpske kao kontrolnim organima, kako bi naplativost boravišne takse bila uspješnija.

Novim zakonskim rješenjem povećan je iznos novčanih kazni za pojedine prekršaje, od kojih je potrebno istaći novčane kazne za ugostitelje koje iznose od 4.000 KM do 20.000 KM.

Novčana kazna za ugostitelja koji ne uplati paušalni iznos boravišne takse ili ga ne uplati na vrijeme, propisana je u visini od 1.000 KM do 5.000 KM, pri čemu je kazna za pravno lice od 800 do 4.000 KM, dok za preduzetnika iznosi od 500 KM do 2.500 KM.

U Ministarstvu ističu da je povećan i iznos novčane kazne od za turističku organizaciju, od 2.000 KM do 10.000 KM, ukoliko organizacija sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse potroši nenamjenski.

Predviđeno je i da se novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM kazni odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave ako sredstva boravišne takse koja su uplaćena na račun posebnih namjena ne stavi na raspolaganje turističkoj organizaciji opštine ili grada.

 

Izvor: Srna