Connect with us

PRIVREDA

„Alumini“ pozitivno mišljenje nezavisnog revizora

ZVORNIK – Kompanija „Alumina“ dobila je pozitivno mišljenje nezavisnog revizora koji je kontrolisao finansijske izvještaje ovog privrednog društva u 2015. godini, saopšteno je danas iz Službe za odnose s javnošću ove kompanije.

Objavljeno

 


Izvor:

 

Direktor Sektora za ekonomiku i finansije u „Alumini“ Vladimir Krstić rekao je da drugu godinu zaredom „Alumina“ dobija pozitivno mišljenje nezavisnog revizora na svoje poslovne izvještaje.

Prema mišljenju nezavisnog revizora, finansijski izvještaji u „Alumini“ sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, sa važećim zakonima koji se odnose na poslovanje kompanije u Republici Srpskoj, te nisu uočene nikakve nepravilnosti koje bi zahtijevale kvalifikacije na finansijske izvještaje „Alumine“.

„To znači da je poslovanje `Alumine` u skladu sa zakonom, standardima i računovodstvenim pravilima“, istakao je Krstić.

Reklama

Nezavisni revizor konstatovao je da je bilans uspjeha urađen istinito i objektivno po svim materijalno značajnim stavkama.

Prema Krstićevim riječima, „Alumina“ je poslovnu 2015. godinu završila s neto dobiti prije oporezivanja od oko 11,6 miliona KM.

Nakon obračunatih obaveza za porez na dobit od 1,4 miliona KM, neto dobit nakon oporezivanja je iznosila 10,2 miliona KM.

Poslije dužeg perioda, fabrika je zabilježila profit veći od 10 miliona KM, tako da je u budžet Republike Srpske platila više od milion maraka na ime poreza za ostvarenu dobit.

Reklama

Krstić je naglasio da je za ovu kompaniju, koja je jedan od najvećih izvoznika u Republici Srpskoj i BiH i ima značajne internacionalne ugovore, veoma bitno mišljenje nezavisnog revizora.

„Pozitivno mišljenje ovlašćenog revizora je dobar signal bankama, dobar signal povjeriocima i dobar signal svima koji žele da posluju sa `Aluminom` u narednom periodu“, rekao je Krstić.

On je istakao da ovakvo mišljenje revizora ukazuje na stabilnost, organizovanost i adekvatno praćenje svih poslovnih transakcija, a samim tim i na izvjesnu budućnost za „Aluminu“, njenih 1.248 radnika i cijelu regiju koja u dobroj mjeri zavisi od poslovnih rezultata ove kompanije.

 

Reklama

Izvor: Srna

Nastavite čitati

PRIVREDA

Prihod trebinjske privrede povećan za 363.000.000 KM, pokrivenost uvoza izvozom na rekordnih 159%

Objavljeno

 

Od

Ukupni prihodi trebinjske privrede u 2022. godini iznosili su 1.600.303.248 KM, dok su u 2021. iznosili 1.236.839.110 KM. To pokazuje da je u prošloj godino došlo do povećanja prihoda za 29 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Povećali su se i rashodi i to na 1.537.393.294 KM, dok su u 2021. godini iznosili 1.121.364.580 KM.

Ukupna dobit trebinjske privrede (346 poslovnih subjekta i 97 preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo) iznosi 73.631.458 KM.

Četiri glavne oblasti privređivanja – električna energija, prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo – obezbjeđuju 94 odsto ukupnog prihoda poslovnih subjekata i učestvuju sa 70 odsto u ukupnom broju zaposlenih lica.

Reklama

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH i Područne privredne komore Trebinje, obim spoljnotrgovinske razmjene grada Trebinja u 2022. godini iznosio je 488 miliona KM od čega je izvoz iznosio 300 miliona KM, a uvoz 189 miliona KM.

U odnosu na 2021. godinu ostvaren je izvoz veći za 95 odsto, dok je uvoz veći za 89 odsto.

Stopa pokrivenost uvoza izvozom na nivou grada Trebinja za 2022. godinu iznosi 159 odsto.

Najznačajniji proizvodi koji se izvoze sa područja grada Trebinja su električna energija, konditorski proizvodi i alati za mašinsku industriju.

Reklama

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto plata (nakon oporezivanja) po radniku u 2022. godini na području grada iznosila je 1.081 KM.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, na području Trebinja na kraju 2022. godine bilo je zaposleno 8.764 radnika. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Biro Trebinje na evidenciji nezaposlenih u Trebinju 31.12.2022. godine se nalazilo 2.053 lica.

Nastavite čitati

PRIVREDA

Pokrivenost uvoza izvozom u RS 83,6%

Objavljeno

 

Od

Republika Srpska je u prvom kvartalu ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od blizu tri milijarde KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 83,6 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Pokrivenost uvoza izvozom od 83,6 odsto drugi je najbolji rezultat Republike Srpske kada se poredi sa prva tri mjeseca prethodnih godina.

Nešto bolja pokrivenost uvoza izvozom u prva tri mjeseca ostvarena je 2021. godine, kada je iznosila 83,7 odsto.

Vrijednost ostvarenog izvoza iz Republike Srpske u prva tri mjeseca ove godine bila je 1,353 milijardi KM i veća je za 5,4 odsto nego u istom periodu prošle godine.

U prvom kvartalu ove godine Srpska je uvezla robu u vrijednosti od 1,62 milijardi KM, što je više za 2,5 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Srpska je u prvom kvartalu ove godine najveću vrijednost izvoza od 197 miliona KM ostvarila u poslovanju sa Srbijom, a slijedi Hrvatska sa 190 miliona KM.

Reklama

Najveća vrijednost uvoza od 253 miliona KM ostvarena je u poslovanju sa Italijom, dok je iz Srbije uvezena roba u vrijednosti od 247 miliona KM.

U prvom kvartalu najveće učešće u izvozu imala je električna energija sa 171 milion KM, ili 12,6 odsto od ukupnog izvoza, a najveće učešće u uvozu imala su naftna ulja i ulja dobijena od bitumenoznih minerala /osim sirovih/, sa ukupnom vrijednošću od 98 miliona KM, ili 6,1 odsto ukupnog uvoza.

Ekomnomista Stefan Markićević rekao je Srni da se ovakav rezultat spoljnotrgovinske razmjene Srpske može smatrati zadovoljavajućim u opštim uslovima poslovanja koje karakteriše prisustvo inflacije i sukoba u Ukrajini sa svim refleksijama na svjetsku ekonomiju.

On je ohrabrujućim nazvao i ostvareni procenat pokrivenosti uvoza izvozom koji je značajan za smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, kao i suficit u spoljnotrgovinskim razmjenama sa pojedinim većim ekonomijama EU, grupacije koja je najvažniji spoljnotrovinski partner Srpskoj.

Reklama
Nastavite čitati

PRIVREDA

Saradnju sa Italijom jačaju investicije

Objavljeno

 

Ulaganje u oblasti poljoprivrede, drvoprerade i turizma u Srpskoj našlo se na mapi prioriteta italijanske vlade, što bi tradicionalno dobru saradnju sa Italijom, kao jednim od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera, učvrstilo i dodatno razvilo. (više…)

Nastavite čitati

U trendu