„Alumini“ pozitivno mišljenje nezavisnog revizora

0

 

Direktor Sektora za ekonomiku i finansije u „Alumini“ Vladimir Krstić rekao je da drugu godinu zaredom „Alumina“ dobija pozitivno mišljenje nezavisnog revizora na svoje poslovne izvještaje.

Prema mišljenju nezavisnog revizora, finansijski izvještaji u „Alumini“ sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, sa važećim zakonima koji se odnose na poslovanje kompanije u Republici Srpskoj, te nisu uočene nikakve nepravilnosti koje bi zahtijevale kvalifikacije na finansijske izvještaje „Alumine“.

„To znači da je poslovanje `Alumine` u skladu sa zakonom, standardima i računovodstvenim pravilima“, istakao je Krstić.

Nezavisni revizor konstatovao je da je bilans uspjeha urađen istinito i objektivno po svim materijalno značajnim stavkama.

Prema Krstićevim riječima, „Alumina“ je poslovnu 2015. godinu završila s neto dobiti prije oporezivanja od oko 11,6 miliona KM.

Nakon obračunatih obaveza za porez na dobit od 1,4 miliona KM, neto dobit nakon oporezivanja je iznosila 10,2 miliona KM.

Poslije dužeg perioda, fabrika je zabilježila profit veći od 10 miliona KM, tako da je u budžet Republike Srpske platila više od milion maraka na ime poreza za ostvarenu dobit.

Krstić je naglasio da je za ovu kompaniju, koja je jedan od najvećih izvoznika u Republici Srpskoj i BiH i ima značajne internacionalne ugovore, veoma bitno mišljenje nezavisnog revizora.

„Pozitivno mišljenje ovlašćenog revizora je dobar signal bankama, dobar signal povjeriocima i dobar signal svima koji žele da posluju sa `Aluminom` u narednom periodu“, rekao je Krstić.

On je istakao da ovakvo mišljenje revizora ukazuje na stabilnost, organizovanost i adekvatno praćenje svih poslovnih transakcija, a samim tim i na izvjesnu budućnost za „Aluminu“, njenih 1.248 radnika i cijelu regiju koja u dobroj mjeri zavisi od poslovnih rezultata ove kompanije.

 

Izvor: Srna