Izmijenjena Uredba o podsticanju zapošljavanja

0

 

Na hitnoj telefonskoj sjednici održanoj juče utvrđen je drugačiji način refundacije sredstava poslodavcima i osobama koje se samozapošljavaju, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Vlada FBiH opredijelila se za novo rješenje po kojem, umjesto Federalnog zavoda za zapošljavanje, sredstva za ove namjene refundira Ministarstvo razvoja, preduzetništva i zanatstva FBiH, što je ocijenjeno kao efikasniji pristup.

Definisano je da osobe u slučaju samozapošljavanja, a koje kao zanatlije nemaju platu, imaju pravo na subvenciju na ime troškova obavljanja djelatnosti.

Propisana je i dokumentacija, koju bi osoba koja se samozapošljava trebalo da dostavi prilikom pokretanja zanatske djelatnosti. Sadašnja definicija subvencije za samozapošljavanje i dokumentacija koja se dostavlja radi pravdanja subvencije primjenjive su samo u slučaju samozapošljavanja na način da lice osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću.

Uredba je izmijenjena i dopunjena i zbog traženja poslodavaca i nezaposlenih osoba da njeno sprovođenje počne što prije. Vlada FBiH utvrdila je  Prijedlog strategije saobraćaja u FBiH za period 2016-2030. godina, koji će uputiti Parlamentu FBiH na konačno usvajanje.

Posebni ciljevi su dati za različite vrste saobraćaja u FBiH /drumski, željeznički, vodni i vazdušni/, te se zasnivaju na prioritetima saobraćajne politike FBiH. Strategijom su obuhvaćene kratkoročne /2016-2020./, srednjoročne /2021-2025./ i dugoročne /2026-2030. godina/ aktivnosti koje bi trebalo sprovesti sa ciljem postizanja posebnih ciljeva za svaki vid saobraćaja.

 

Izvor: Srna