Connect with us

LIDERSTVO

Pitanje koje postavlja većina budućih preduzetnika – koji oblik firme da otvorim da bih imao najmanje troškova?

SRBIJA – Većina preduzetnika (a pod preduzetnikom mislim na osobu koja započinje sopstveni posao, a ne na preduzetnika kao pravnu formu) pita se u jednom trenutku – kako da započnem posao sa što manje troškova i sa što manje obaveza prema državi.

Objavljeno

 


 

Ovo pitanje nije neobično. Započeti sopstveni biznis je težak i finansijski zahtjevan korak, a dobra kontrola troškova povećava šanse da biznis preživi i postane održiv.

Planiranje obaveza prema državi nije ni lako ni jednstavno, naročito u našem poreskom sistemu sa bezbroj poreskih oblika i stalnim zakonskim izmjenama.

Većina poreza nastaje sa realizacijom određenih transakcija. Na primjer, ukoliko isplaćujete zakupninu poslovnog prostora fizičkom licu, plaćate porez na zakup. Ukoliko nabavite licencu za poslovni softver iz inostranstva, plaćate porez po odbitku na autorske naknade. Porez na dodatu vrijednost ćete plaćati ukoliko postanete obeveznik ovog poreza dobrovoljno ili po sili zakona (ukoliko “uđete” u sistem PDV-a).

Međutim, postoje određene dažbine za koje možemo reći da su neizbežne i one najviše interesuju preduzetnika koji želi da minimizira svoje obaveze na početku poslovanja kada očekuje vrlo skromne ili nikakve prihode.

Prilikom izbora pravne forme (preduzetnik, ortačko društvo, društvo ograničene odgovornosti, akcionarsko društvo itd) potrebno je sagledati nekoliko aspekata, od kojih je jedan od važnijih model oporezivanja.

Reklama

U ovom tekstu pokušaćemo da izdvojimo nekoliko najčešćih modela oporezivanja, između kojih se preduzetnici dvoume prije same registracije privrednog subjekta.

S obzirom da se u praksi najčešće susrećemo sa izborom između preduzetnika i društva ograničene odgovornosti, u tekstu ćemo analizirati prednosti i mane modela oporezivanja koji su raspoloživi za ova dva pravna oblika.

Nemoguće je uzeti u obzir sve detalje koji se u praksi mogu javiti i uticati na finansijski položaj i oporezivanje subjekata, pa ćemo u tekstu sve slučajeve uopštiti.

Opcija I – rad osnivača van radnog odnosa u društvu ograničene odgovornosti

Dažbine po osnovu rada socijalni doprinosi (od 6.000 odnosno 9.000 dinara mjesečno)
Dažbine po osnovu rezultata poslovanja 15% porez na dobit + 15% porez na dividendu
Prednost Niski nameti po osnovu rada
Mane Osnivač nema pravo na isplatu neto zarade
Dažbine na dobit su visoke
Kome može odgovarati ovaj model? Malim biznisima koje može da vodi osnivač van radnog odnosa, u prvim mesecima i godinama poslovanja, kada je prihod neizvesan, nizak i nestalan.

Ovaj model podrazumjeva da ste osnovali doo i da u njemu radite kao osnivač van radnog odnosa. Da, dobro ste pročitali – rad van radnog odnosa. I to je moguće!

Reklama

Naime, ukoliko se odlučite da kao osnivač firme budete i njen direktor, a da ne zaposlite nikog drugog da radi u vašoj firmi, možete to činiti bez sklapanja ugovora o radu sa svojim društvom.

Rad osnivača van radnog odnosa je “najjeftiniji” i za njega se najčešće odlučuju osobe koje počinju “od nule”.

Ukoliko već negdje rade, odnosno ukoliko su u radnom odnosu kod drugog poslodavca, po osnovu rada u svom društvu platiće samo PIO doprinos na minimalnu osnovicu, koji varira između 5.000 i 6.000 dinara mjesečno.

Ukoliko nisu zaposleni kod drugog poslodavca, na osnovu rada u svojoj firmi u obavezi su da plate sva tri obavezna socijalna doprinosa, koji variraju između 8.000 i 9.000 dinara mjesečno.

Prednost je očigledno u malim obavezama za doprinose (porez na rad se ne plaća).

Za ovaj sistem najčešće se odlučuju pojedinci koji počinju rad u okviru sektora usluga. Delatnost firme baziraju na uslugama koje nastaju kao proizvod ulaganja ličnog vremena i truda. Oni najčešće već rade u drugoj firmi, gde im se izmiruju porez i doprinosi.

Reklama

Novoosnovane firme u prvoj godini često posluju sa gubitkom ili skromnom dobiti, pa ovaj model može biti ključan za preživljavanje u ovom kritičnom periodu. S obzirom da ostvaruju skromne rezultate poslovanja, to što je dobit oporezovana stopom od 15% i što prilikom podizanja dobiti treba platiti još 15% za njih nije presudno.

Još jednom napominjemo da osnivač koji radi van radnog odnosa i po tom osnovu plaća doprinose na minimalnu osnovicu nema pravo da sebi isplati neto zaradu odnosno naknadu za rad. Osnivač u okviru ovog modela može da podigne dobit firme u formi dividende, ali je ona oporeziva, kao što smo već naveli u tesktu.

Opcija II – rad u radnom odnosu u svom društvu ograničene odgovornosti

Dažbine po osnovu rada Porez i socijalni doprinosi (na minimalnu zaradu iznose oko 15.000 dinara mesečno odnosno oko 67%)
Dažbine po osnovu rezultata poslovanja 15% porez na dobit + 15% porez na dividendu
Prednost Ostvarivanje prava iz radnog odnosa
Mane Visoke dažbine na rad i na rezultat poslovanja
Kome može odgovarati ovaj model? Pojedincima koji žele da ostvare prava iz radnog odnosa a koji očekuju relativno stabilne prihode

Ukoliko imate izvjesan ili još bolje već ugovoren posao sa stabilnim mjesečnim prilivom a niste nigde zaposleni, ovo je možda model koji će vam odgovarati.

Sa svojim društvom čiji ste osnivač sklapate ugovor o radu. Po osnovu rada svakog meseca primate naknadu – zaradu, a po istom osnovu državi plaćate porez i doprinose. Po pitanju obračuna, vaša zarada ima isti tretman kao i zarada bilo kog drugog zaposlenog radnika.

Reklama

Minimalna zarada iznosi okvirno oko 22.000 – 23.000 dinara za standardno radno vreme od 40 sati nedeljno, a dažbine koje treba platiti državi oko 15.000 dinara.

Dakle, u odnosu na slučaj kada radite kao osnivač van radnog odnosa, plaćate značajno veći iznos dažbina mjesečno, koji zavisi od visine vaše zarade, koji sami određujete, ali zato primate zaradu i ostvarujete i druga prava iz radnog odnosa (imate pravo na naknadu troškova prevoza do posla i sa posla u neoporezivom iznosu, pravo na dnevnicu za službeni put itd.)

Na razliku između prihoda i troškova na kraju godine koja predstavlja dobitak plaćate porez od 15%, a ukoliko želite da ostvarenu dobit podignete kroz instituciju dividende plaćate još 15% poreza na dividendu.

Dakle, ukoliko iz očekivanog priliva možete da pokrijete troškove svoje zarade koji iznose minimalno oko 37.000 dinara svakog meseca a sastoje se od vaše neto zarade i dažbina prema državi, možete razmišljati o zasnivanju radnog odnosa sa svojim društvom.

Naravno, sredstva ne moraju poticati od prihoda od prodaje. Vi ih možete uložiti kao kapital društva ili ih pozajmiti svome društvu kao osnivač. U svakom od ovih slučajeva, važno je da imate dovoljno sredstava da u roku isplatite zaradu sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Kašnjenje u isplati zarade odnosno neisplaćivanje zarade i poreza i doprinosa predstavlja prekršaj koji vam može donjeti dodatne troškove i probleme u vidu kamate, prinudne naplate poreskog duga, prekršajne prijave i kazne i slično. Imajte ovo na umu kada se budete opredeljivali da sa svojim društvom zasnujete radni odnos.

Reklama

Nasuprot društvu ograničene odgovornosti stoji preduzetnik odnosno ono što u praksi često nazivamo preduzetničkom radnjom, iako zakon ne poznaje ovaj termin.

Izvor: Mojafirma.rs

Nastavite čitati

LIDERSTVO

6 lekcija Majkla Džordana o liderstvu

Objavljeno

 

Karantinske dane dobrom dijelu planete uljepšao je dokumentarni serijal „Posljednji ples“, posvećen čuvenom Majklu Džordanu i njegovim isto tako čuvenim Čikago bulsima iz devedesetih godina prošloga vijeka. (više…)

Nastavite čitati

LIDERSTVO

Rješavanja sukoba – šta trebate znati?

Činimo to gotovo svakodnevno. Postalo nam je navika koju uzimamo zdravo za gotovo i ne mislimo da ju možemo promijeniti. Tvrdoglavi smo ako neko kaže da stvari možemo činiti drugačije. Da, govorimo o sukobu. Tom malom naporu koji nas, često bez našeg znanja, sputava i čini razdražljivima.

Objavljeno

 

konflikt

konflikt

 

Novost koju uvodimo u vaš život je da se sukobe može uspješno riješiti, bez da je jedna strana gubitnička, a druga pobjednička. Postoji sukob nakon kojega su svi učesnici nešto naučili i međusobno se zbližili. Jedino što trebate je naučiti kako.

Konstruktivno rješavanje sukoba odnosi se na nenasilno rješavanje sukoba, u kojemu se vodi interes o svim akterima te njihovim interesima. Proces uključuje dijalog, rješenje problema, pregovor, pomirenje i prevenciju eskalacije nasilja.

Da bi rješavanje sukoba bilo uspješno, potrebno je biti upućen u dinamiku sukoba:

 1. Svako od nas u sukobu bira hoće li zauzeti saradnički ili takmičarski stav.
 2. Sukobljene strane često netačno opažaju namjere i akcije drugih ljudi. Često poruka koju šaljemo bude drugačije protumačena od onoga ko poruku prima. Jednako tako mi možemo protumačiti poruku svog sagovornika na način koji nije povezan s onime što nam osoba govori. Uvijek treba provjeriti je li tačna naša interpretacija akcije druge strane.
 3. Uspostavljanje i održavanje povjerenja. Za ponovnu izgradnju povjerenja često može pomoći treća, neutralna strana.
 4. Povezivanje na temelju zajedničkog cilja ili interesa može poslužiti kada nedostaje povjerenja među zavađenim stranama.
 5. Zbog nesigurnost i stalne promjene okolnosti, potrebno je fleksibilno razmišljati i reagovati. Moramo prilagođavati postupke i koristiti različite tehnike prilikom rješavanja sukoba.
 6. Trebamo izbjegavati uzvraćanje istom mjerom. Ako nas je druga strana povrijedila, ne smijemo dozvoliti jednak udarac, jer ćemo se tako naći u spirali iz koje je teško izaći. Bitno je očuvati usmjerenost na cilj i zaboraviti osvetu.
 7. Cilj rješavanja sukoba treba biti čuvanje odnosa, bez odustajanja od važnog interesa.

Koji su pristupi rješavanja problema?

 • Pobjeda – poraz: Ja ću dobiti šta trebam, a ti ćeš izgubiti.
 • Poraz – pobjeda: Ti ćeš dobiti što trebaš, a ja neću.
 • Poraz – poraz: Ni ti, ni ja nećemo dobiti što nam treba.
 • Pobjeda – pobjeda: I ti i ja ćemo dobiti što trebamo.

Da bi rezultat sukoba bio odnos pobjednik – pobjednik, potrebno je pažnju usmjeriti s protivnika na problem i njegovo rješavanje. Također, treba osvijestiti potrebu za ostvarenjem svog cilja unutar sukoba, kao i potrebu da očuvamo odnos s osobom ili osobama s kojima smo u sukobu.

 

Vještine rješavanja sukoba

Reklama

Dogovaranje je tehnika rješavanja sukoba unutar koje je u interesu obje sukobljene strane da obje strane budu maksimalno zadovoljene.

Proces uključuje:

– utvrđivanje osnovnih interesa obje strane,
– traženje alternativa i utvrđivanje posljedica,
– utvrđivanje rješenja koja su prihvatljiva za obe strane,
– primjena rješenja.

Pregovaranje se razlikuje od dogovora jer je zajednički interes sukobljenih strana minimalan. Važno je razlikovati pregovaračku svađu i pregovaranje. Kod pregovaranja postoji iskrena spremnost obiju strana za pronalazak rješenja koje će biti povoljno za sve. U svađi svaka strana traži rješenje za sebe.

Na umu kod pregovaranja treba imati:

 • o čemu se pregovara,
 • kako će se pregovaranje voditi (pravila, spremnost za pregovaranje itd.),
 • te o dotadašnjim odnosima između strana.

Da bi pregovaranje bilo uspješno trebamo: Odvojiti osobe od problema/područja sukoba.

Kod pregovaranja trebamo:

Reklama
 • Biti „tvrdi“ prema zajedničkom problemu, a „meki“ prema osobi.
 • Usmjeriti se na interese i potrebe, a ne na status i poziciju.
 • Naglasiti zajedničke elemente, čak i kad su zajednički interesi minimalni.
 • Predlagati što više rješenja.
 • Dogovoriti jasno rješenje.

Posredovanje je rješavanje sukoba u koju je uključena treća, nepristrana strana. Posrednik olakšava pregovaranje, a ne donosi odluku o rješenju sukoba, pomaže sukobljenim stranama u prepoznavanju stvarnog problema, osigurava dobre uslove za njegovo rješavanje, pomaže pri pronalaženju još mogućih rješenja te olakšava proces donošenja odluka.

Da biste sukob riješili uspješno vodite se navodima:

 • Više se može postići sukobom nego borbom.
 • Rješenja koja zadovoljavaju obje strane postoje.
 • Postoji povezanost načina odnošenja prema problemu i njegova rješavanja.
 • Potrebno je biti spreman na suradnju, imati pozitivnu sliku o sebi te vještine komuniciranja (slušanje, jasno izražavanje…)

Ostanite mirni i srećno!

 

Izvor: krenizdravo.rtl.hr

 

 

 

Reklama

 

Nastavite čitati

PREDUZETNIŠTVO

4 stvari koje najbolji šefovi kažu novom zaposlenom koje većina drugih nikada ne kaže

Objavljeno

 

Od

Naporno radite na pronalaženju, intervjuisanju i zapošljavanju pravih zaposlenih. Oni imaju odlične vještine, veliko iskustvo i sjajan stav, pa jednom kad ih angažujete dovoljno je da ih pustite da sami rade. (više…)

Nastavite čitati

U trendu