Reprogram neplaćenih poreskih obaveza za 22 privredna društva

0

 

Odgođeno plaćanje sirovine za 186 privrednih subjekata iz oblasti drvoprerade jedna je od preduzetih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje likvidnosti i poslovnog okruženja.

Odgođeno je plaćanje do 90 dana za privredna društva koja se bave proizvodnjom namještaja, do 60 dana za privredna društva koja se bave proizvodnjom građevinske stolarije, parketa, ploča, euro blokova i furnira i do mjesec dana za privredna društva koja su registrovana za obavljanje djelatnosti pilanske prerade drveta.

Osim toga, uređena je revizija liste drvoprerađivača koji imaju pravo na odgođeno plaćanje sirovine na period do 60 i do 90 dana, s ciljem da se drvoprerađivačima više faze prerade omogući dovoljna količina sirovine potrebne za nesmetano obavljanje proizvodnje, kao i da se omogući odgođeno plaćanje sirovine s ciljem poboljšanja njihove likvidnosti.

Nastavljene su aktivnosti na sprovođenju reforme registracije poslovanja u smislu daljih poboljšanja koja će doprinijeti skraćenju vremena, pojednostavljenju procedura i smanjenju troškova prilikom započinjanja poslovanja u Republici Srpskoj, te je unaprijeđeno vođenje Jedinstvenog registra poslovnih subjekata i rad jednošalterskog sistema za registraciju poslovanja.

Inicirane su izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost u smislu produženja roka za plaćanje PDV-a i smanjenja roka za povrat razlike PDV-a, te je proveden program postinvesticione podrške investitorima u Republici Srpskoj.

Kada je riječ o aktivnostima i mjerama usmjerenim na rješavanje problema u vezi sa spoljnotrgovinskom razmjenom, iz Ministarstva navode da je izrađena Informacija o problematici izvoznih privrednih subjekata, a koja se odnose na provođenje spoljnotrgovinske politike, carinske politike i drugih politika koje su u nadležnosti organa na nivou BiH.

Prijedlozi mjera su proslijeđeni Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH na dalje postupanje. Inicirano je proširenje Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih materijala i sirovina koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Inicirano je i donošenje Odluke o određivanju roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, u smislu da se preduzeća koja uvoze mašine, opremu i visokotehnološke alate namijenjene modernizaciji proizvodnih procesa u potpunosti oslobode plaćanja carine, što je prihvaćeno i ugrađeno u novi Zakon o carinskoj politici BiH.

U Ministartvu podsjećaju da je izrađena Strategija i politika razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina, kao i više informacija iz nadležnosti resora industrije koje je Vlada Republike Srpske usvojila.

 

Izvor: Srna