Smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru

0

 

„Reforme u javnom sektoru poduprijeće sve ove mjere, kao i duboke fiskalne reforme usmjerene na postizanje veće efikasnosti i transparentnosti. MMF i vlade su se dogovorile da će potrošnja u narednih tri do pet godina rasti sporijim tempom u odnosu na ekonomiju što će dovesti do smanjenja veličine vlade u odnosu na ekonomiju, a oslobodiće resurse za privatni sektor“, rekao je Parodi.

On je za današnji „Glas Srpske“ naglasio da vizija koju dijele jeste da privatni sektor preuzme primat u generisanju rasta, što je slučaj u većini zemalja EU.

Parodi je pojasnio da vlasti imaju za cilj smanjiti javni dug koji je u BiH krajem prošle godine iznosio oko 45 odsto BDP-a, kroz postepenu fiskalnu konsolidaciju uz istovremeno smanjenje veličine administracije i unapređenje kvaliteta vladine potrošnje.

Izvor: Srna