Connect with us

PRIVREDA

Vlada Srbije odlučuje o sudbini Olimpijskog centra „Jahorina“

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske dala je juče saglasnost na pismo namjere koje će u narednim danima Ministarstvo trgovine i turizma RS uputiti Vladi Srbije u pravcu zajedničkog ulaganja i saradnje na nastavku investicionog ciklusa u Olimpijskom centru (OC) „Jahorina“.

Objavljeno

 

Tako je Vlada RS juče podržala inicijativu JP „Skijališta Srbije“ Beograd za ostvarivanje saradnje u cilju nastavka investicionog ciklusa na Jahorini. Sve ovo navodi na zaključak da bi, nakon podjele OC „Jahorina“ na dva preduzeća, što je i preporučila Vlada RS, „Skijališta Srbije“ investirala i ušla u vlasništvo jednog dijela preduzeća i to najvjerovatnije onog koji bi se bavio samo turističkom infrastrukturom, i to sistemom kosog transporta, ski-stazama, javnim površinama, parking prostorom i polivalentnom turističkom opremom.

Ako bi došlo do takvog scenarija, u posjedu RS ostala bi ta druga firma koja bi se bavila ugostiteljskom djelatnošću. Naime, u pismu namjere, koje je u posjedu „Nezavisnih“, Vlada RS obavještava Vladu Srbije da postoji interes Vlade RS da OC „Jahorina“ Pale ostvari saradnju sa JP „Skijališta Srbije“ radi poboljšanja poslovanja OC „Jahorina“ i nastavka investicionog ciklusa na Jahorini. Pored toga, u pismu namjere navode da su predstavnici JP „Skijališta Srbije“ i OC „Jahorina“ u prethodnom periodu započeli pregovore o mogućnostima proširenja poslovanja JP „Skijališta Srbije“ na teritoriji RS, kroz razmjenu iskustva u poslovanju na bazi trenutnog modela organizovanja „Skijališta Srbije“, saradnje na promociji na trećim tržištima i sagledavanja mogućnosti okončanja započetog investicionog ciklusa na Jahorini u cilju povećanja konkurentnosti turističke destinacije.

„U prethodne četiri sezone OC ‘Jahorina’ Pale ostvaruje negativno poslovanje i nije u mogućnosti da svoje poslovanje usmjeri na nastavak investiranja u vertikalni transport, sistem vještačkog zasnježavanja i smještajne kapacitete“, navodi se u pismu namjere. Pored toga, smatraju da bi saradnjom ova dva preduzeća Srbija i RS ostvarile regionalnu prednost u oblasti planinskog turizma, što bi svakako donijelo veći profit i jednom i drugom preduzeću. S tim u vezi i napominju da je turistička infrastuktura kojom trenutno upravlja OC „Jahorina“ svojevremeno korištena za organizaciju Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu.

„Na kraju, informišemo vas da je Vlada RS donijela zaključak kojim podržava inicijativu JP ‘Skijališta Srbije’ za ostvarivanje saradnje u cilju nastavka investicionog ciklusa na Jahorini, kao i da su u prethodnom periodu realizovane aktivnosti koje su identifikovane kao potencijalna prepreka ostvarivanju saradnje ova dva preduzeća“, navedeno je u pismu namjere. Iz OC „Jahorina“ juče nisu željeli davati bilo kakve komentare na ovu odluku Vlade, te su istakli da će više znati kada se upoznaju sa sadržajem pisma namjere i zaključka Vlade RS. Ipak, naveli su da se o ovoj saradnji pregovara već izvjesno vrijeme i da je sada na dvije vlade da na zajedničkoj sjednici razmotre modele saradnje dva preduzeća. Kako su „Nezavisne“ objavile prije dvadesetak dana, OC „Jahorina“, koji se nalazi u višemilionskim gubicima, u narednom periodu bi se mogao podijeliti na dva preduzeća, od kojih bi se jedno bavilo samo turističkom infrastrukturom, a drugo ugostiteljstvom.

Takav mogući scenario, s ciljem razvoja preduzeća, preporučila je Vlada RS, koja je većinski vlasnik OC „Jahorina“, te naložila detaljnu elaboraciju pozitivnih i negativnih strana ovakve statusne promjene, gdje bi se u obzir uzela prava nesaglasnih akcionara, solidarna odgovornost, te neraspoređena sredstva i dugovi. Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, ovakav scenario bi mogao biti uvod u privatizaciju dijela OC „Jahorina“, i to vrlo vjerovatno onog koji bi se bavio samo turističkom infrastrukturom. Sve navodi na zaključak da bi to mogla biti „Skijališta Srbije“, sa kojima se u posljednje vrijeme pregovara o strateškom partnerstvu.

U zaključku Vlade RS, koja je ranije usvojila informaciju o stanju u OC „Jahorina“, preporučeno je Upravi i Nadzornom odboru ovog preduzeća da analiziraju i razmotre mogućnost reorganizacije OC „Jahorina“ Pale kroz podjelu uz osnivanje dva nova privredna društva. Precizirano je da bi jedno novoosnovano privredno društvo isljučivo obavljalo poslove upravljanja turističkom infrastukturom na Jahorini, i to sistemom kosog transporta, ski-stazama, javnim površinama, parking prostorom i polivalentnom turističkom opremom, dok bi drugo novoosnovano privredno društvo isključivo obavljalo ugostiteljsku djelatnost.

Izvor: Nezavisne novine

Nastavite čitati

BIZNIS

Prihod trebinjske privrede povećan za 363.000.000 KM, pokrivenost uvoza izvozom na rekordnih 159%

Objavljeno

 

Ukupni prihodi trebinjske privrede u 2022. godini iznosili su 1.600.303.248 KM, dok su u 2021. iznosili 1.236.839.110 KM. To pokazuje da je u prošloj godino došlo do povećanja prihoda za 29 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Povećali su se i rashodi i to na 1.537.393.294 KM, dok su u 2021. godini iznosili 1.121.364.580 KM.

Ukupna dobit trebinjske privrede (346 poslovnih subjekta i 97 preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo) iznosi 73.631.458 KM.

Četiri glavne oblasti privređivanja – električna energija, prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo – obezbjeđuju 94 odsto ukupnog prihoda poslovnih subjekata i učestvuju sa 70 odsto u ukupnom broju zaposlenih lica.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH i Područne privredne komore Trebinje, obim spoljnotrgovinske razmjene grada Trebinja u 2022. godini iznosio je 488 miliona KM od čega je izvoz iznosio 300 miliona KM, a uvoz 189 miliona KM.

U odnosu na 2021. godinu ostvaren je izvoz veći za 95 odsto, dok je uvoz veći za 89 odsto.

Stopa pokrivenost uvoza izvozom na nivou grada Trebinja za 2022. godinu iznosi 159 odsto.

Najznačajniji proizvodi koji se izvoze sa područja grada Trebinja su električna energija, konditorski proizvodi i alati za mašinsku industriju.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto plata (nakon oporezivanja) po radniku u 2022. godini na području grada iznosila je 1.081 KM.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, na području Trebinja na kraju 2022. godine bilo je zaposleno 8.764 radnika. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Biro Trebinje na evidenciji nezaposlenih u Trebinju 31.12.2022. godine se nalazilo 2.053 lica.

Nastavite čitati

BIZNIS

Pokrivenost uvoza izvozom u RS 83,6%

Objavljeno

 

Republika Srpska je u prvom kvartalu ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od blizu tri milijarde KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 83,6 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Pokrivenost uvoza izvozom od 83,6 odsto drugi je najbolji rezultat Republike Srpske kada se poredi sa prva tri mjeseca prethodnih godina.

Nešto bolja pokrivenost uvoza izvozom u prva tri mjeseca ostvarena je 2021. godine, kada je iznosila 83,7 odsto.

Vrijednost ostvarenog izvoza iz Republike Srpske u prva tri mjeseca ove godine bila je 1,353 milijardi KM i veća je za 5,4 odsto nego u istom periodu prošle godine.

U prvom kvartalu ove godine Srpska je uvezla robu u vrijednosti od 1,62 milijardi KM, što je više za 2,5 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Srpska je u prvom kvartalu ove godine najveću vrijednost izvoza od 197 miliona KM ostvarila u poslovanju sa Srbijom, a slijedi Hrvatska sa 190 miliona KM.

Najveća vrijednost uvoza od 253 miliona KM ostvarena je u poslovanju sa Italijom, dok je iz Srbije uvezena roba u vrijednosti od 247 miliona KM.

U prvom kvartalu najveće učešće u izvozu imala je električna energija sa 171 milion KM, ili 12,6 odsto od ukupnog izvoza, a najveće učešće u uvozu imala su naftna ulja i ulja dobijena od bitumenoznih minerala /osim sirovih/, sa ukupnom vrijednošću od 98 miliona KM, ili 6,1 odsto ukupnog uvoza.

Ekomnomista Stefan Markićević rekao je Srni da se ovakav rezultat spoljnotrgovinske razmjene Srpske može smatrati zadovoljavajućim u opštim uslovima poslovanja koje karakteriše prisustvo inflacije i sukoba u Ukrajini sa svim refleksijama na svjetsku ekonomiju.

On je ohrabrujućim nazvao i ostvareni procenat pokrivenosti uvoza izvozom koji je značajan za smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, kao i suficit u spoljnotrgovinskim razmjenama sa pojedinim većim ekonomijama EU, grupacije koja je najvažniji spoljnotrovinski partner Srpskoj.

Nastavite čitati

PRIVREDA

Saradnju sa Italijom jačaju investicije

Objavljeno

 

Ulaganje u oblasti poljoprivrede, drvoprerade i turizma u Srpskoj našlo se na mapi prioriteta italijanske vlade, što bi tradicionalno dobru saradnju sa Italijom, kao jednim od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera, učvrstilo i dodatno razvilo. (više…)

Nastavite čitati

U trendu

© 2023 Privrednik. Sva prava zadržana. Developed by adsoft.