Stručnjaci u Neumu raspravljaju o ulozi notara u BiH

0

 

To je jedan od tri okrugla stola koja će biti organizirana u sklopu XIV. Međunarodnog savjetovanja pod nazivom “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ koje će se održati u Neumu, od 17. do 19. juna u Grand hotelu „Neum“, priopćeno je s Pravnoga fakulteta mostarskoga sveučilišta, koji je organizator ovog savjetovanja.

Nakon što je Ustavni sud Federacije BiH donio presudu u svezi sa Zakonom o notarima, pojavljuju se različita tumačenja o tome što ta presuda znači u praksi. Inicijatori apelacije tvrde kako će sada građani sami moći birati tko će im sastavljati određene ugovore koje su do sada mogli sastavljati samo notari. Članovi notarske komore s druge strane tvrde kako će to i dalje moći raditi isključivo notari jer bi morao biti promijenjen niz zakona da bi to mogli činiti i advokati, ističu organizatori.

Ovogodišnje savjetovanje, koje tradicionalno organizira Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, okupiće eminentne pravne naučnike i praktičare iz regije (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, – profesore pravnih fakulteta, suce, advokate, notare (javne bilježnike), pravobranitelje i druge pravnike koji se bave građanskim i trgovačkim pravom, ili srodnim pravnim disciplinama. 

Izvor: Fena