Tehnike prodaje

0

 

Prodaja 21. vijeka se bitno razlikuje od onoga što smo u prethodnom vijeku podrazumijeva pod prodajom. Otkrijte šta je to novo?

Stavovi da se za prodaju treba roditi, ili pak kako je prodaja samo produžena ruka oglašavanja, su odavno prevaziđeni. Danas, u savremenom svijetu i visokokonkurentnim tržištima prodaja je postala najvažnija strateška poslovna funkcija kompanije, koja djeluje po svojim principima i zakonitostima. Istovremeno, osobe koje obavljaju prodajne zadatke su među najplaćenijima u kompanijama. Ova interaktivna radionica, slijedi savremenu poslovnu praksu te će Vam dati novi pogled na prodaju, postavljanje strategije prodaje te tehnike prodaje. Primjena usvojenih znanja je moguća kako u prodajnim zanimanjima tako i u vrlo širokom rasponu ostalih zanimanja, ali i ličnim situacijama.

Predavač: Doc. dr Selma Kadić-Maglajlić, pored predavanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predavala je i na univerzitetima u Austriji, Sloveniji i Norveškoj. Njen doktorat iz oblasti prodaje i prodajnog menadžmenta, nagrađen je za izvrsnost kako u naučnom tako i u praktičnom smislu. Njena uža naučna oblast specijalizacije je prodaja i prodajni menadžment iz čega objavljuje naučnoistraživačke radove u referentnim naučnim časopisima.

Sadržaj:

Izazovi savremenog biznisa: Kako nam marketing može pomoći?
 Potrebe ostaju iste, ali se želje mijenjaju.

Njegovo veličanstvo klijent/korisnik/kupac/potrošač
 Prilagodba prodajnog procesa različitim klijentima.

Komunikacija je ključ dugoročnog odnosa sa klijentima.
 Komunikacija i prodajna prezentacija.

Prodajne tehnike i učinkovito otklanjanje prigovora
 Orijentacija na prodaju. Orijentacija na potrošača. Adaptivna prodaja.

 Zaključivanje prodaje.

Radionica i pitanja
Kotizacija: 160,00 KM, po polazniku za firme članove Komore, 189,00 KM za firme nečlanove Komore.

Ukoliko prijavu pošaljete do 13. juna, odobravamo popust od 10 %. Svaki treći polaznik iz iste firme je gratis. U cijenu je uključen PDV. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici, sendvič i osvježenje. Detaljnije informacije o seminaru možete dobiti na tel. 250-117, 250-116, ili putem email-a:[email protected] ili [email protected]. Prijavu za učešće na radionici možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/226-717.

Izvor: Akta.ba