Upravljanje ključnim menadžment pokazateljima

0

Učesnicima seminara daje se mogućnost da kroz set finansijskih i nefinansijskih pokazatelja razviju sistemski pristup za racionalno i argumentovano donošenje poslovnih odluka.
Kome je namijenjen: Seminar je namijenjen svima onima koji donose poslovne odluke ili učestvuju u odlučivanju, bilo da se radi o preduzetnicima ili menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća. Seminar takođe pomaže analitičarima i investitorima da na bazi raspoloživih finansijskih izvještaja lakše i kvalitetnije rade procjene i analize uspješno-
sti poslovanja domaćih preduzeća.
Program seminara: Analiza i tumačenje osnovnih finansijskih izvještaja. Koji su to ključni upravljački pokazatelji na nivou preduzeća i šta nam oni govore?
Kako izgleda „krvna slika“ vašeg preduzeća a kako konkurencije? Komparativne, sektorske i „benchmark“ analize preduzeća koja posluju u BiH
Modeliranje i priprema analitičkih podloga za donošenje poslovnih odluka.
Rad na konkretnim primjerima i stvarnim situacijama 

Partner u obuci: GEA, Centar za istraživanja i studije, Banja Luka
Predavač: Marko Martić je međunarodno sertifikovani trener i konsultant sa petnaestogodišnjim iskustvom u pružanju savjetodavnih usluga malim i srednjim preduzećima. Radio je sa više od 80 različitih kompanija u Bosni i Hercegovini, trenutno obavlja funkciju izvršnog direktora Centra za istraživanja i studije GEA iz Banjaluke.
Materijal: Obezbijeđen je materijal u elektronskoj formi
Dužina trajanja: Dva (2) dana
Mjesto održavanja: Područna privredna komora Banja Luka
Vrijeme održavanja: Jun, 2016.god.
Sertifikati: Učesnici dobijaju potvrdu da su odslušali seminar.

Izvor: Privredna komora