Vrhovni sud FBiH presudio da su zajmovi u švajcarskim francima zakoniti

0

Na internet stranici Vrhovnog suda Federacije BiH istaknuto je kako su ugovori o zajmu zaključeni između fizičkih osoba i banaka u švajcarskim francima, koje je uglavnom davala Hypo Alpe Adria Bank sa sjedištem u Mostaru, predstavljaju ugovore sa valutnom klauzulom, a ne devizne kredite.

Pojašnjava se kako takvi ugovori nisu bili ništavni, jednako kao ni odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi, koja sadrži fiksni i varijabilni dio kamatne stope. Vrhovni sud FBiH je na taj način odbacio tvrdnje da su zajmovi u švajcarskim francima bili nedopušteni. Nakon odluke Vrhovnog suda Federacije BiH ovakav stav će se primijeniti na parnične postupke kojima su advokati pred Opštinskim sudom u Mostaru pokušavali osporiti valjanost zajmova. U BiH su 9.802 osobe podignule zajmove u švajcarskim francima, a u najvećembroju kod Hypo Alpe-Adria-Bank iz Mostara. 

Ranije ove godine je rukovodstvo Hypo Alpe Adria Grupe najavilo da će otpisati između 30 i 50 odsto iznosa zajmova u švajcarskim francima te provesti njihovu konverziju u lokalnu valutu kako bi pomoglo građanima u problemima zbog jačanja kursa švajcarca.

Izvor: Nezavisne novine