Makedonija ima najbrži ekonomski rast u regionu

0

U polugodišnjem izveštaju Svetske za zemlje jugoistočne Evrope navodi se da je Makedonija u prošloj godini sa porastom ekonomije od 3,7 odsto imala najvišu stopu rasta u regionu.

Na taj rast je uticao javni sektor i izvoz stranih kompanija koje rade u slobodnim zonama, a porast BDP se preslikava i na otvaranje novih radnih mesta u privatnom sektoru.

„Makedonija je sprovodila reforme i evidentno je bilo pomeranja ka rastu koji pokreću investicije. No sada, sa političkom neizvesnošću, ponovo se gleda preokret i rast pokreće javna potrošnja“, ocenila je regionalni direktor u Svetskoj banci Helen Goldstin.

Najveći rizik za dalji makedonski ekonomski rast je politička nesigurnost, koja, kako je istaknuto na predstavljanju izveštaja Svetske banke, mora da se prevazidje. 

Prema Svetskoj banci, glavni izazovi Makedonije su rešavanje političke krize, produžavanje strukturnih reformi i smanjivanje fiskalnog deficita. Veliki rizik za makedonsku ekonomiju, pored političke, predstavlja i izbeglička kriza.

Redovni polugošinji izveštaj Svetske banke za jugoistočnu Evropu predstavljen je istovremeno, preko video linka, u svim glavnim gradovima u regionu, u Beogradu, Sarajevu, Podgorici, Skoplju i Tirani.

Izvor: Beta