Novine i razlike između „starog” i „novog” Zakona o radu u Republici Srpskoj

0

 

Oblast:Ekonomija, pravo, administracija i trgovina

Vrsta:Seminar

Cilj:NOVINE I RAZLIKE IZMEĐU „STAROG” I „NOVOG” ZAKONA O RADU U RS

Rezultat:

Sadržaj: NOVINE I RAZLIKE IZMEĐU „STAROG” I „NOVOG” ZAKONA O RADU U RS

Početak:  Banja Luka 8. 4. 2016. Hotel „BOSNA” 09,30 Bijeljina

22. 4. 2016. Etno selo Stanišići – hotel „RAS” 09,30

Nakon održane prve serije seminara o Novom Zakonu o radu RS, kao organizator obuka, uvidjeli smo da sve institute novog Zakona o radu nije moguće obuhvatiti jednim seminarom.

Iz tih razloga smo se opredjelili da naredni seminar organizujemo na način da uporedimo pravne institute između „starog“ i „novog“ Zakona o radu RS.

Cilj nove serije seminara je da obradimo najvažnije pravne institute koji su novi, praveći komparaciju sa pravnim rješenjima iz prethodnog Zakona o radu.

Ujedno, ovo je prilika da sa konkretnim pitanjima učesnika seminara i odgovorima predavača svi proširimo svoja znanja za efikasnu implementaciju Zakona o radu RS.

U seminar su uključeni naši spoljnji saradnici, praktičari i teoretičari, koji će Vam biti na raspolaganju tokom narednih seminara, kako sa svojim izlaganjima, tako i odgovorima na Vaša pitanja u toku seminara.

Seminar smo kreirali kao interaktivanu komunikaciju predavača i učesnika kroz izlaganja predavača o najvažnijim izmjenama u odnosu na prethodni Zakon o radu RS.

Za one koji nisu poručili Priručnik „IMPLEMENTACIJA ZAKONA O RADU REPUBLIKE SRPSKE – sa modelima akata“ mogu ga posebno poručiti u štampanom +CD izdanju po cijeni od 58,00KM.

SEMINAR JE NAMJENJEN: Vlasnicima preduzeća, pravnicima u preduzećima, bolnicama, domovima zdravlja, komunalnim preduzećima, bankama, voditeljima odjela ljudskih resursa i svima onim koje zanima navedena tematika.

SADRŽAJ SEMINARA:

• Zasnivanje radnog odnosa

• Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme;

• Radno vrijeme;

• Odmor i odsustvo (godišnji odmor);

• Zaštita radnika;

• Plate naknade i druga primanja;

• Prestanak radnog odnosa;

• Pitanja i odgovori.

PREDAVAČI: Danijela Radonić, dipl. pravnik Vladislava Tadić, dipl. pravnik Jasminka Čapljak, dipl. pravnik TRAJANJE SEMINARA

U vremenu od 09,30 – 15,00 KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om): 135,oo KM po jednom učesniku; 125,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije; 115,oo KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravni savjetnik“ .

Kotizacija uključuje: Troškove sudjelovanja u radu seminara; Materijal za pisanje; Osvježenje u pauzama i ručak; Certifikat o učešću na seminar.

PRIJAVA ZA SEMINAR: Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA: Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA: Priručnik: „Implementacija Zakona o radu u Republici Srpskoj – sa modelima akata“ može se posebno poručiti po cijeni 58,00 KM sa PDV-om i poštarinom (u printanoj i elektronskoj formi) za one koji nemaju mogućnost da prisustvuju seminaru.

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca: Tel: + 387 33 21 45 82 Fax: + 387 33 21 45 82 Mob: + 387 61 19 11 85 Mob: + 387 61 15 04 54 E-mail: [email protected] REC d.o.o., Tabašnica 8, 71000 Sarajevo

Dokaz obuke:certifikat