Connect with us

LIDERSTVO

Novine i razlike između „starog” i „novog” Zakona o radu u Republici Srpskoj

Detalji obuke: Novine i razlike između „starog” i „novog” Zakona o radu u Republici Srpskoj

Organizator: Refam Creative Solutions – REC d.o.o.

Objavljeno

 


 

Oblast:Ekonomija, pravo, administracija i trgovina

Vrsta:Seminar

Cilj:NOVINE I RAZLIKE IZMEĐU „STAROG” I „NOVOG” ZAKONA O RADU U RS

Rezultat:

Sadržaj: NOVINE I RAZLIKE IZMEĐU „STAROG” I „NOVOG” ZAKONA O RADU U RS

Reklama

Početak:  Banja Luka 8. 4. 2016. Hotel „BOSNA” 09,30 Bijeljina

22. 4. 2016. Etno selo Stanišići – hotel „RAS” 09,30

Nakon održane prve serije seminara o Novom Zakonu o radu RS, kao organizator obuka, uvidjeli smo da sve institute novog Zakona o radu nije moguće obuhvatiti jednim seminarom.

Iz tih razloga smo se opredjelili da naredni seminar organizujemo na način da uporedimo pravne institute između „starog“ i „novog“ Zakona o radu RS.

Cilj nove serije seminara je da obradimo najvažnije pravne institute koji su novi, praveći komparaciju sa pravnim rješenjima iz prethodnog Zakona o radu.

Ujedno, ovo je prilika da sa konkretnim pitanjima učesnika seminara i odgovorima predavača svi proširimo svoja znanja za efikasnu implementaciju Zakona o radu RS.

Reklama

U seminar su uključeni naši spoljnji saradnici, praktičari i teoretičari, koji će Vam biti na raspolaganju tokom narednih seminara, kako sa svojim izlaganjima, tako i odgovorima na Vaša pitanja u toku seminara.

Seminar smo kreirali kao interaktivanu komunikaciju predavača i učesnika kroz izlaganja predavača o najvažnijim izmjenama u odnosu na prethodni Zakon o radu RS.

Za one koji nisu poručili Priručnik „IMPLEMENTACIJA ZAKONA O RADU REPUBLIKE SRPSKE – sa modelima akata“ mogu ga posebno poručiti u štampanom +CD izdanju po cijeni od 58,00KM.

SEMINAR JE NAMJENJEN: Vlasnicima preduzeća, pravnicima u preduzećima, bolnicama, domovima zdravlja, komunalnim preduzećima, bankama, voditeljima odjela ljudskih resursa i svima onim koje zanima navedena tematika.

SADRŽAJ SEMINARA:

• Zasnivanje radnog odnosa

Reklama

• Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme;

• Radno vrijeme;

• Odmor i odsustvo (godišnji odmor);

• Zaštita radnika;

• Plate naknade i druga primanja;

• Prestanak radnog odnosa;

Reklama

• Pitanja i odgovori.

PREDAVAČI: Danijela Radonić, dipl. pravnik Vladislava Tadić, dipl. pravnik Jasminka Čapljak, dipl. pravnik TRAJANJE SEMINARA

U vremenu od 09,30 – 15,00 KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om): 135,oo KM po jednom učesniku; 125,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije; 115,oo KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravni savjetnik“ .

Kotizacija uključuje: Troškove sudjelovanja u radu seminara; Materijal za pisanje; Osvježenje u pauzama i ručak; Certifikat o učešću na seminar.

PRIJAVA ZA SEMINAR: Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA: Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Reklama

POSEBNA PONUDA: Priručnik: „Implementacija Zakona o radu u Republici Srpskoj – sa modelima akata“ može se posebno poručiti po cijeni 58,00 KM sa PDV-om i poštarinom (u printanoj i elektronskoj formi) za one koji nemaju mogućnost da prisustvuju seminaru.

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca: Tel: + 387 33 21 45 82 Fax: + 387 33 21 45 82 Mob: + 387 61 19 11 85 Mob: + 387 61 15 04 54 E-mail: [email protected] REC d.o.o., Tabašnica 8, 71000 Sarajevo

Dokaz obuke:certifikat

Nastavite čitati

LIDERSTVO

6 lekcija Majkla Džordana o liderstvu

Objavljeno

 

Karantinske dane dobrom dijelu planete uljepšao je dokumentarni serijal „Posljednji ples“, posvećen čuvenom Majklu Džordanu i njegovim isto tako čuvenim Čikago bulsima iz devedesetih godina prošloga vijeka. (više…)

Nastavite čitati

LIDERSTVO

Rješavanja sukoba – šta trebate znati?

Činimo to gotovo svakodnevno. Postalo nam je navika koju uzimamo zdravo za gotovo i ne mislimo da ju možemo promijeniti. Tvrdoglavi smo ako neko kaže da stvari možemo činiti drugačije. Da, govorimo o sukobu. Tom malom naporu koji nas, često bez našeg znanja, sputava i čini razdražljivima.

Objavljeno

 

konflikt

konflikt

 

Novost koju uvodimo u vaš život je da se sukobe može uspješno riješiti, bez da je jedna strana gubitnička, a druga pobjednička. Postoji sukob nakon kojega su svi učesnici nešto naučili i međusobno se zbližili. Jedino što trebate je naučiti kako.

Konstruktivno rješavanje sukoba odnosi se na nenasilno rješavanje sukoba, u kojemu se vodi interes o svim akterima te njihovim interesima. Proces uključuje dijalog, rješenje problema, pregovor, pomirenje i prevenciju eskalacije nasilja.

Da bi rješavanje sukoba bilo uspješno, potrebno je biti upućen u dinamiku sukoba:

 1. Svako od nas u sukobu bira hoće li zauzeti saradnički ili takmičarski stav.
 2. Sukobljene strane često netačno opažaju namjere i akcije drugih ljudi. Često poruka koju šaljemo bude drugačije protumačena od onoga ko poruku prima. Jednako tako mi možemo protumačiti poruku svog sagovornika na način koji nije povezan s onime što nam osoba govori. Uvijek treba provjeriti je li tačna naša interpretacija akcije druge strane.
 3. Uspostavljanje i održavanje povjerenja. Za ponovnu izgradnju povjerenja često može pomoći treća, neutralna strana.
 4. Povezivanje na temelju zajedničkog cilja ili interesa može poslužiti kada nedostaje povjerenja među zavađenim stranama.
 5. Zbog nesigurnost i stalne promjene okolnosti, potrebno je fleksibilno razmišljati i reagovati. Moramo prilagođavati postupke i koristiti različite tehnike prilikom rješavanja sukoba.
 6. Trebamo izbjegavati uzvraćanje istom mjerom. Ako nas je druga strana povrijedila, ne smijemo dozvoliti jednak udarac, jer ćemo se tako naći u spirali iz koje je teško izaći. Bitno je očuvati usmjerenost na cilj i zaboraviti osvetu.
 7. Cilj rješavanja sukoba treba biti čuvanje odnosa, bez odustajanja od važnog interesa.

Koji su pristupi rješavanja problema?

 • Pobjeda – poraz: Ja ću dobiti šta trebam, a ti ćeš izgubiti.
 • Poraz – pobjeda: Ti ćeš dobiti što trebaš, a ja neću.
 • Poraz – poraz: Ni ti, ni ja nećemo dobiti što nam treba.
 • Pobjeda – pobjeda: I ti i ja ćemo dobiti što trebamo.

Da bi rezultat sukoba bio odnos pobjednik – pobjednik, potrebno je pažnju usmjeriti s protivnika na problem i njegovo rješavanje. Također, treba osvijestiti potrebu za ostvarenjem svog cilja unutar sukoba, kao i potrebu da očuvamo odnos s osobom ili osobama s kojima smo u sukobu.

 

Vještine rješavanja sukoba

Reklama

Dogovaranje je tehnika rješavanja sukoba unutar koje je u interesu obje sukobljene strane da obje strane budu maksimalno zadovoljene.

Proces uključuje:

– utvrđivanje osnovnih interesa obje strane,
– traženje alternativa i utvrđivanje posljedica,
– utvrđivanje rješenja koja su prihvatljiva za obe strane,
– primjena rješenja.

Pregovaranje se razlikuje od dogovora jer je zajednički interes sukobljenih strana minimalan. Važno je razlikovati pregovaračku svađu i pregovaranje. Kod pregovaranja postoji iskrena spremnost obiju strana za pronalazak rješenja koje će biti povoljno za sve. U svađi svaka strana traži rješenje za sebe.

Na umu kod pregovaranja treba imati:

 • o čemu se pregovara,
 • kako će se pregovaranje voditi (pravila, spremnost za pregovaranje itd.),
 • te o dotadašnjim odnosima između strana.

Da bi pregovaranje bilo uspješno trebamo: Odvojiti osobe od problema/područja sukoba.

Kod pregovaranja trebamo:

Reklama
 • Biti „tvrdi“ prema zajedničkom problemu, a „meki“ prema osobi.
 • Usmjeriti se na interese i potrebe, a ne na status i poziciju.
 • Naglasiti zajedničke elemente, čak i kad su zajednički interesi minimalni.
 • Predlagati što više rješenja.
 • Dogovoriti jasno rješenje.

Posredovanje je rješavanje sukoba u koju je uključena treća, nepristrana strana. Posrednik olakšava pregovaranje, a ne donosi odluku o rješenju sukoba, pomaže sukobljenim stranama u prepoznavanju stvarnog problema, osigurava dobre uslove za njegovo rješavanje, pomaže pri pronalaženju još mogućih rješenja te olakšava proces donošenja odluka.

Da biste sukob riješili uspješno vodite se navodima:

 • Više se može postići sukobom nego borbom.
 • Rješenja koja zadovoljavaju obje strane postoje.
 • Postoji povezanost načina odnošenja prema problemu i njegova rješavanja.
 • Potrebno je biti spreman na suradnju, imati pozitivnu sliku o sebi te vještine komuniciranja (slušanje, jasno izražavanje…)

Ostanite mirni i srećno!

 

Izvor: krenizdravo.rtl.hr

 

 

 

Reklama

 

Nastavite čitati

PREDUZETNIŠTVO

4 stvari koje najbolji šefovi kažu novom zaposlenom koje većina drugih nikada ne kaže

Objavljeno

 

Od

Naporno radite na pronalaženju, intervjuisanju i zapošljavanju pravih zaposlenih. Oni imaju odlične vještine, veliko iskustvo i sjajan stav, pa jednom kad ih angažujete dovoljno je da ih pustite da sami rade. (više…)

Nastavite čitati

U trendu