Radnici ostali bez kolektivnih ugovora

0

Nakon danas održane sjednice socijalnih partnera, Savez sindikata RS predložio je da postojeći kolektivni ugovori budu produženi na razuman period i do izrade novih, a spominjala se i mogućnost da Vlada RS „posegne“ za članom 134. Zakona o radu i odredi parametre koji bi bili na snazi do postizanja dogovora. „Moramo se suočiti sa činjenicom da su kolektivni ugovori istekli, do potpisivanja novih nismo došli. Slijedi period u kojem se mora funkcionisati normalno i u korist radnika“, rekao je Anton Kasipović, potpredsjednik Vlade RS. Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS, kaže da je Sindikat ispoštovao sve obaveze iz Zakona o radu iako je isti donesen protiv njihove volje. „Čak ni danas partneri nisu bili spremni da pregovaraju tako da sam predložila da se važenje postojećih opštih kolektivnih ugovora produži na jedan razuman rok“, rekla je Mišićeva. Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, rekao je da poslovna zajednica zastupa stav da kolektivne ugovore treba potpisati, ali da pregovori za njih počinju tek sada. „Ništa se spektakularno neće dogoditi prestankom važenja kolektivnih ugovora“, rekao je Trivić pozivajući poslodavce da produže postojeće kolektivne ugovore. Prema nezvaničnim informacijama, o kolektivnim ugovorima ponovo bi moglo biti riječi 28. aprila.

Izvor: NN