Srbija staje na kraj radu na crno?

0

 

Taj zakon će doprineti i unapređenju transparentnosti rada inspekcijskih službi i njihove saradnje, izjavio je danas državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović.

On ističe da je zakon već počeo da daje značajne rezultate budući da su odredbe zakona koje se odnose na kontrolu nelegalnih radnji počele da se primenjuju od avgusta prošle godine. 

Ožegović je rekao da je donosenje tog zakona praktično popunilo pravne praznine i omogućilo da se usaglasi preko 1.000 zakona, uredbi i pravilnika. 

„Zakon je dobra kombinacija podsticajnih i kaznenih mera, a od njegove pune primene od 30. aprila očekujemo da se pre svega promeni odnos između države, građana i privrede Iida utiče na stvaranje drugačijeg ekonomskog okruženja, kao i da utiče na povećanje konkurentnosti I poboljšanje imidža države„”, rekao je on. 

Ožegović ističe da se takođe očekuje da doprinese smanjenju sive ekonomije, koja je u visokom procentu prisutna kod nas, kao i rada na crno. 

Takođe bi trebalo da utiče na unapredenje samog postupanja inspekcijabudući da su se građani ranije često žalili na na dužinu nadzora, na profesionalnost i neznanje inspektora. 

„Očekujem da se se poveća sigurnost za same građane u pogledu bezbednosti i sigurnosti, kao i da se poveća transparentnost rada inspekcija i postupaka i da bude bolja saradnja inspekcijskih službi, odnosno da to što one rade bude zaista vidljivo i subjektima nad kojima se obavlja nadzor“”, rekao je Ožegović. 

On ističe da zakon „ide“ ka tome da svi koji su pokazali preduzetničke sposobnosti ujedno prevedu u legalne tokove kako ne bi predstavljali nelojalnu konkurenciju onima koji poštuju propise. 

Zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen je u aprilu prošle godine, a odredbe zakona koje se odnose na kontrolu neregistrovanih subjekata stupile su na snagu od 1. avgusta. 

Od avgusta 2015. pa do sada u odnosu na period od godinu dana ranije primetno je povećanje broja novoregistrovanih subjekata za oko 15, 5 odsto. 

Takođe prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, došlo je I do značajnog smanjenja neformalnog rada na crno za skoro za pet odsto, ističe sagovornik Tanjuga. 

““To je rezutat inspekcijskih nadzora koji su se sprovodili cele prošle godine i posebno od početka primene zakona”“, rekao je Ožegović. 

On je naveo i da je od početka primene tih odredbi zakona, od avgusta do sada obavljeno oko 170.000 inspekcijskih nadzora i da su dati nalozi da se registruje oko 4.500 privrednih subjekata. 

Takođe inspekcija rada je prošle godine tokom kontrola zatekla oko 16.500 neprijavljenih radnika. Posle izdatih naloga, poslodavci su prijavili 12.500 radnika. 

Ovaj zakon u tim segmentima već daje značajne rezultate, a naravno očekujemo da će oni biti još bolji sa početkom njegove pune primene od 30. aprila”, rekao je državni sekretar. 

Ožegović ističe I da se radi analiza toga kako su raspoređeni inspektori, ne samo kada je u pitanju popunjenost radnih mesta, već I opremljenost inspekcija. 

Kako je kazao, na republickom nivou ima 3.300 inspektora od kojih je polovina na terenu, a polovina u kancelariji. 

„I taj odnos će se menjati verovatno, ali sa druge strane radimo i na povećanju efikasnosti, odnosno razvijamo ozbiljan informacioni sistem koji bi trebalo da bude pušten u rad 2017. godine„”, rekao je Ožegović. 

Plan je da do 2018. godine sve inspekcije budu povezane na taj sistem.

izvor: B92