Utvrđen Zakon o bibliotečko-informacionoj djelatnosti

0

 

kojim se, između ostalog, uređuju bibliotečko–informaciona građa i izvori, bibliotečko–informacioni sistem, osnove sistema uzajamne katalogizacije, te matične funkcije u bibliotečko–informacionoj djelatnosti.

Ovim zakonom uređuju se i ciljevi razvoja bibliotečko–informacione djelatnosti, osnivanje i vrste biblioteka, prava i obaveze korisnika, pravni položaj Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, te način finansiranja biblioteka.

Neposredan povod za donošenje novog zakona je težnja da se postojeća normativna rješenja u oblasti bibliotečko-informacione djelatnosti usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, posebno sa novim informacionim okruženjem koje je znatno izmijenjeno u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Donošenje novog Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti nametnula je potreba da se na bazi dugogodišnjeg iskustva u primjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti otklone slabosti koje su u praksi otežavale njegovu primjenu.

Jedan od razloga za donošenje novog zakona je i potreba za podsticanjem primjene novih tehnologija u bibliotečkoj djelatnosti, naročito informacionih tehnologija i digitalizacije, a što važećim zakonom nije regulisano.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se uređuju način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze arbitara i miritelja, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje radnih sporova, te druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova.

Donošenje novog Zakona o radu, koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona. Uočen je i nedostatak u primjeni važećeg zakona, u kojem nisu jasno definisane vrste kolektivnih radnih sporova, te nije jasno definisana uloga arbitara, miritelja i mirovnih tijela, kao ni način njihovog odlučivanja.

Vlada je danas usvojila i informaciju o projektu „Vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj“ i informaciju o organizaciji ICF Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama „Vrbas 2016“.

 

Izvor: Srna