Vrhovni sud RS: Zakonita studija o uticaju HE „Dabar“ na životnu sredinu

0

Vrhovni sud Srpske, odlučujući o zahtjevu federalnog Ministarstva ekologije i turizma za vanredno preispitivanje presude Okružnog suda u Banjaluci, ovom presudom odbacio je sve navode federalnog Ministarstva da su Studijom zanemareni negativni uticaji buduće HE „Dabar“ na vode u jadranskom slivu i Ramsarsko područje Hutovo blato u Federaciji BiH, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću. Resorni ministar Srebrenka Golić rekla je da je presuda Vrhovnog suda Srpske stavila tačku na spor između ova dva ministarstva i potvrdila da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske na zakonit način sprovelo sve propisane procedure i donijelo zakonito rješenje o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu projekta HE „Dabar“. Projektovana snaga HE „Dabar“ iz Trebinja jeste 159,15 megavata. Riječ je o postrojenju na slivu rijeke Zalomke na profilu Pošćenje, na području opština Bileća, Nevesinje i Berkovići.

Izvor: NN