Connect with us

PRAVO

Za plagijate će biti odgovorni mentori

Ukoliko se softverskom analizom utvrdi da su u doktorskoj tezi preuzeti delovi tuđih radova, o tome će morati da se izjasni mentor, a krajnja mjera može biti odbacivanje disertacije studenata Univerziteta u Beogradu usvojio je novi Pravilnik o doktorskim studijama, koji će važiti od školske 2016/17.

Objavljeno

 


Najvažnija novina jeste da mentor ubuduće neće moći da bude član komisije za odbranu doktorske disertacije, ali je njegovo prisustvo na odbrani obavezno i ima pravo da učestvuje u raspravi.

Komisiju za ocjenu doktorske disertacije čine najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na tom fakultetu ili univerzitetu.

Članovi komisije mogu da budu nastavnici Univerziteta ili lice izabrano u naučno zvanje, iz zemlje ili inostranstva, s naučnim referencama iz oblasti kojom se bavi doktorska disertacija, pod uslovom da ispunjava standarde za mentora. On takođe mora da poznaje jezik na kojem je napisana disertacija.

Komentarišući rješenje po kome mentor ne može biti član komisije, prorektorka BU prof. dr Ivanka Popović ističe da je to opravdano, budući da su doktorand i mentor disertacije partneri na zajedničkom poslu, a logično je da rad bude nezavisno ocjenjen.

Pravilnikom je precizirano da mentor može biti član komisije samo u izuzetnim slučajevima, na prijedlog vijeća naučne oblasti koji mora da odobri Senat Univerziteta. 

– Prvenstveno se misli na uže naučne oblasti u kojima nema dovoljan broj domaćih nastavnika koji ispunjavaju kriterijume iz standarda. Takođe, često fakulteti nemaju materijalne mogućnosti da obezbjede prisustvo stranog kompetentnog nastavnika na odbrani – objašnjava te „izuzetne slučajeve” prorektorka Ivanka Popović.

Reklama

 

Izvor: Politika

Nastavite čitati

PRIVREDA

I radnici i poslodavci sve češće traže zaštitu svojih prava

Objavljeno

 

U posljednje tri godine radnici i poslodavci u Republici Srpskoj više od 1.200 puta našli su se oči u oči u cilju zaštite radnih prava, a najčešći razlozi zbog kojih zaposleni traže reakciju nadležnih jesu nepoštovanje platnih obaveza. (više…)

Nastavite čitati

PRAVO

Zeleno svjetlo za ukidanje akciza na gorivo

Objavljeno

 

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH utvrdila je danas u Sarajevu da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, kojim je na pola godine predviđeno ukidanje akciza na naftne derivate, usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom. (više…)

Nastavite čitati

PRAVO

“Buk Bijelu” zakočili i stručni termini

Objavljeno

 

Buk Bijela

Sud BiH nije presudio da je nelegalna Zajednička komisija za koncesije koja je formirana kako bi došli do rješenja u predmetu koji se tiče izgradnje hidroelektrane (HE) “Buk Bijela” na Drini kod Foče, ali su velike šanse da će blokade biti nastavljene, tvrdi za “Glas Srpske” predsjedavajući tog radnog tijela Milomir Amović. (više…)

Nastavite čitati

U trendu