Connect with us

PRAVO

BiH će morati promijeniti Zakon o PDV-u

BiH će morati promijeniti Zakon o PDV-u- Nedavno je pokrenuta inicijativa za izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine koja zagovora izmjene prema kojima bi obveznici plaćali PDV po naplaćenoj umjesto izdanoj fakturi za isporučene robe i usluge, te imali pravo na odbitak ulaznog poreza tek u onom trenutku kada svom dobavljaču plate primljene robe i usluge.

Objavljeno

 


 

Inicijativom se zagovara i pomijeranje roka za plaćanje PDV-a sa desetog na posljednji dan u mjesecu, za prethodni mjesec. Naime, sadašnjim Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, porezni obveznici dužni su podnijeti prijavu i platiti PDV između 1. i 10. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, bez obzira na to jesu li naplatili svoja potraživanja.

“Na ovaj se način poslovni subjekti, koji imaju dug period naplate, suočavaju sa poteškoćama u poslovanju jer su dužni prvenstveno izmiriti poreske obaveze ove vrste, iako nisu naplatili svoje proizvode”, navode pokretači inicijative Udruženje KULT.

Napominju da sve to čini sve više kompanija nelikvidnim. Smatraju da se propisivanjem postupka oporezivanja prema naplaćenim fakturama dodatno može potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva što će uticati i na jači razvoj ekonomije.

Ovakvim izmjena zakona bi se osigurala bolja likvidnost malih i srednjih poduzetnika jer oni onda ne bi morali angažovati dodatna financijska sredstva kako bi podmirili obavezu PDV-a za isporuke koje nisu naplatili.

Napominju da je sistav oporezivanja prema naplaćenim fakturama u primjeni kod velikog broja evropskih zemalja poput Austrije, Španije, Portugala, Ujedinjenog Kraljevstva, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Srbije itd.

Reklama

Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kaže da je PDV u BiH temeljen na šestoj direktivi Savjeta Evrope koja je stavljena van snage, a 112 direktiva je ključna za taj porez u EU. “I naša zemlja će s obzirom da ide ka EU morati kompletno promijeniti Zakon o porezu na dodanu vrijednost”, kazao je Džakula na nedavno održanom Jahorina ekonomskom forumu govoreći o ovom pitanju.

O tome trebali li ga smanjiti ili povećati i na koje proizvode do sada su se razvile brojne polemike. Džakula napominje da sve i da dođe do smanjenja PDV na određene osnovne životne proizvode građani moraju znati da nema tog mehanizma koji će garantovati da će krajnji kupci po toj sniženoj stopi stvarno dobiti jefitniji proizvod.

”U situaciji kada su marže u trgovini određene i kada je slobodno formiranje cijena na tržištu vi nemate mogućnosti da smanjenjem i povećanjem stope PDV budete u onoj socijalnoj funkciji u kojoj bi trebali biti”, navodi on.

Govoreći o incijativi da kompanije PDV plaćaju kada se izvrši naplata za proizvode i usluge kaže da ekonomija trpi nelikividnost jer ima mnogo poslovnih subjekata koji na vrijeme ne izvršavaju svoje poslovne obveze. “Ukoliko imate poreskog obveznika koji na zalihi ima 10 miliona KM, a dužan je 50 miliona KM onda je on na ostalih 40 miliona iskoristio pravo na odbitak ulaznog PDV-a, a za taj iznos su ga kreditirali oni koji su mu ispostavili fakture i isporučili robu ili izvršili usluge. Stoga, po mom mišljenju, nije to pitanje nego pitanje osporavanje prava na odbitak ulaznog PDV-a ukoliko se u određenom zakonskom roku ne izvrši plaćanje”, naveo je Džakula.

 

Izvor: Akta.ba

Reklama
Nastavite čitati

PRIVREDA

I radnici i poslodavci sve češće traže zaštitu svojih prava

Objavljeno

 

U posljednje tri godine radnici i poslodavci u Republici Srpskoj više od 1.200 puta našli su se oči u oči u cilju zaštite radnih prava, a najčešći razlozi zbog kojih zaposleni traže reakciju nadležnih jesu nepoštovanje platnih obaveza. (više…)

Nastavite čitati

PRAVO

Zeleno svjetlo za ukidanje akciza na gorivo

Objavljeno

 

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH utvrdila je danas u Sarajevu da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, kojim je na pola godine predviđeno ukidanje akciza na naftne derivate, usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom. (više…)

Nastavite čitati

PRAVO

“Buk Bijelu” zakočili i stručni termini

Objavljeno

 

Buk Bijela

Sud BiH nije presudio da je nelegalna Zajednička komisija za koncesije koja je formirana kako bi došli do rješenja u predmetu koji se tiče izgradnje hidroelektrane (HE) “Buk Bijela” na Drini kod Foče, ali su velike šanse da će blokade biti nastavljene, tvrdi za “Glas Srpske” predsjedavajući tog radnog tijela Milomir Amović. (više…)

Nastavite čitati

U trendu