Kovačević: Zaštita ličnih podataka bit će sve aktuelnija

0

Direktor Agencije Petar Kovačević nada se skorom pozivu za pregovore i smatra da će sami pregovori ojačati poziciju ljudskih prava pa i zaštite ličnih podataka kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

„Možda je najteže promijeniti svijest o značaju zaštite ličnih podataka“, kazao je novinarima prije početka skupa Kovačević.

Podsjetio je da se BiH mnogim međunarodnim i domaćim aktima obavezala da će ispoštovati zaštitu ličnih podataka kao osnovno ljudsko pravo. Između ostalog i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju BiH se obavezala da će uskladiti zakonodavstvo u toj oblasti te da će uspostaviti nezavisni nadzorni organ s dovoljno finansijskih i ljudskih potencijala.

„Zaštita ličnih podataka u BiH svakim danom dobiva sve veću afirmaciju. Naravno, suočavamo se sa mnogim problemima nerazumijevanja šta je to zaštita ličnih podataka. Generalno, imamo dobru podršku prije svega Parlamentarne skupštine BiH odnosno Zajedničke komisije za ljudska prava. Drugi organi, nažalost, i ne razumiju šta je uloga Agencije i značaj zaštite ličnih podataka“, kazao je.

Kovačević podsjeća da je prošlu godinu, u oblasti zaštite ličnih podataka obilježilo protuzakonito pozivanje na zaštitu ličnih podataka od javnih organa koji se proizvoljno, a time i protuzakonito pozivaju na zaštitu ličnih podataka pa ih ne ustupaju po Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

„Lakonski se pozovu na zaštitu ličnih podataka i onemoguće pristup podacima koji su od javnog interesa. Agencija je u više navrata apelirala da se ne smiju kriti podaci o zapošljavanju u javnom sektoru, trošenju budžetskih sredstava…“, kazao je.

Kovačević podsjeća da je Evropska komisija ove godine kao prioritet označila oblast zaštite ličnih podataka i da su doneseni reformski zakoni u toj oblasti. To će, kako je kazao, biti sve aktuelnije u vremenu koje dolazi s obzirom na tehnološka dostignuća ali i činjenicu da nema nijedne životne situacije bez obrade ličnih podataka.

Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu osobu i na osnovu čega se ta osoba može identifikovati. Zakonom su uspostavljeni osnovni principi prema kojima je svako vlasnik svojih ličnih podataka. Država ima pravo da obrađuje lične podatke, ali u obimu i mjeri u kojoj je to i potrebno. U posebnoj kategoriji su osjetljivi podaci poput onih zdravstvenih, podataka o pripadnosti određenim religijskim i vjerskim grupama….

Dvodnevna konferencija CEEDPA u Sarajevu okupila je učesnike iz 16 država članica, a video obraćanjem pozdravio ih je evropski supervizor za zaštitu podataka Giovanni Butarelli.

Izvor: Fena