Nova carinska pravila EU za trgovce

0

„Ta pravila će takodje bolje štititi potrošače od ilegalne i krivotvorene robe“, navodi se u saopštenju Komisije.

Novi carinski propis znatno je izmijenjen u odnosu na carinsko zakonodavstvo koje je bilo na snazi od 1992. godine.

„Novi propis otvara put za upotrebu novih i naprednijih kompjuterskih sistema koji brže pružaju podatke o kvalitetu robe kojom se trguje i omogućavaju tesnu koordinaciju upravnih vlasti zemalja članica“, navela je Evropska komisija.

Carinska unija, kao temelj EU, od suštinske je važnosti za pravilno funkcionisanje jedinstvenog tržišta. Čim su carinske formalnosti završene u jednoj zemlji, roba može slobodno da cirkuliše na teritoriji cijele Unije, na osnovu principa da sve zemlje primjenjuju ista pravila.

„Carinske službe aktivno učestvuju u zaštiti, odnosno borbi protiv terorizma jer mogu da otkriju šverc oružja, kao i umjetničkih dijla i kulturnih dobara. Te službe štite potrošače i od robe koja ugrožava bezbijednost i zdravlje“, dodala je Evropska komisija.

 

Izvor: Beta