Pripreme za 12. sjednicu NS RS: Na dnevnom redu još šest prijedloga zakona (2)

0

Riječ je o sljedećim aktima: Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti, Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sistemu javnih službi, te Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Kolegijum Narodne skupštine ranije je utvrdio sljedeći prijedlog dnevnog reda 12. sjednice:

 1. Pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;
 2. Prijedlog zakona o bibliotečko – informacionoj djelatnosti;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio – televiziji Republike Srpske;
 4. Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 5. Nacrt zakona o visokom obrazovanju;
 6. Nacrt zakona o željeznicama Republike Srpske;
 7. Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske;
 10. Nacrt strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016. – 2020. godina;
 11. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombusmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;
 12. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2015. godini;
 13. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2015. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
 14. Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2015. godine;
 15. Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013. – 2022. godina, u 2015. godini;
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude „Ljubija“, Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;
 17. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga Zoning plana  područja posebne namjene „Andrićgrad“ po skraćenom postupku;
 18. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga Plana parcelacije za autoput Banja Luka – Doboj po skraćenom postupku;
 19. Prijedlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora – Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi izgradnje Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenja usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u parlamentima drugih država – prijedlog Kluba poslanika SDS – K;
 20. Prijedlog zaključka o donošenju zakonā u oblasti zdravstva – građanska inicijativa;
 21. Izbor i imenovanja.

Početak 12. redovne sjednice Narodne skupštine zakazan je za utorak, 17. maj.

 

Izvor: Narodna skupština Republike Srpske