Privatni snabdjevači nude i do 20 posto niže cijene struje

0

 

Ipak, najnoviji trendovi pokazuju da kompanije sve više počinju razmišljati o promjeni dobavljača osobito što, kako saznajemo, dosta njih sada kompanijama nude cijene struje niže i do 20 posto. 

Na upit zašto je došlo do ove promjene i koliki je interes kompanija Ognjen Marković, direktor USAID Energy Investment Activity- EIA projekta, kaže da su se od 1.1.2016. godine stekli uslovi koji su podstakli i nezavisne snabdjevače i kupce priključene na distributivnu mrežu (industrijske i uslužne djelatnosti) da se pojave na  tržištu, prvi da nude električnu energiju, a drugi da kupuju.

“Okolnosti o kojima se govori su praktična implementacija donesenih pravila za rad tržišta i sniženje veleprodajnih cijena električne energije u regionu što je omogućilo nezavisnim snabdjevačima da ponude bolje uslovve jednoj kategoriji kupaca od tradicionalnih opskrbljivača“, navodi on.

Ističe da bi privatni biznisi trebali imati interesa za ove nove okolnosti, posebno oni kod kojih električna energija čini značajan dio u strukturi troškova rada i proizvodnje. 

„Ponude cijena i usluga koje daju nezavisni snabdjevači su takve da kupci vide svoj ekonomski interes u tome. Naravno, kod izbora ospkrbljivača treba biti pažljiv, ne srljati, jer je pouzdanost/kvalitet istog vrlo važan element odluke kupca“, navodi sagovornik Akta.ba.

Dodaje da je do sada već nekoliko kupaca promjenilo snabdjevača, te a ih još više njih planira to uraditi uskoro. Kaže da nema tačne podatke, ali prema procjenama taj bi se broj mogao kretati oko 10 kupaca.

Govoreći o trendovima koje možemo očekivati navodi da električna energija postaje tržišna roba na čiju cijenu utiče više faktora, između ostalog klimatski faktori, potrošnja električne energije u regionu, razvoj/izgradnja proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora, primjena mjera energetske efikasnosti i izgradnja konvencionalnih elektrana, pa je teško sa sigurnošću govoriti o dugoročnim trendovima.

“Ali kako stvari sada stoje, tržište električne energije će se i dalje razvijati i povećavaće se se broj kupaca koji mijenjaju svog snabdjevača“, navodi on.

Tome u prilog ide analiza Centra za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis koju u radili prije otvaranja tržišta, a koja je pokazala da bi radi smanjenja troškova električne energije 68,75% građana bi promijenilo snabdjevača ukoliko bi dobili povoljnije cijene električne energije od nekog drugog.

Od ukupno ispitanih građana samo 7% njih je bilo zadovoljno trenutnim snabdjevačem i ne bi ga mijenjali, dok 22,50% od ispitanih ne bi mijenjali ospkrbljivača jer ne žele da rizikuju snabdijevanje električnom energijom, stoji u njihovom istraživanju. 

Podsjetimo, da je tržište električne energije u BiH otvoreno za sve kupce od 1.1.2015. godine, ali tada samo veliki potrošači, Aluminij i BSI Jajce, izašli na tržište i tamo kupovali električnu energiju. Kupci priključeni na distributivnu mrežu su ostajali vjerni elektroprivredama. 

 

Izvor: Akta.ba