Connect with us

PRAVO

Samo bogatašima pravo na „nevidljive“ uplate

U bankama na našim prostorima svaki službenik ima mogućnost da dobije pristup stanju na računu klijenata. Na Zapadu radnici ne mogu da znaju koliko građani imaju novca u banci. Mogućnost za zloupotrebu.

Objavljeno

 


IAKO na Zapadu šalterski radnik banke ne može da ima uvid u stanje na računu klijenta, na našim prostorima to nije slučaj. Bankar tamo može da proveri da li određena transakcija može da prođe, ali ne i da zna sa koliko para korisnik usluge raspolaže. Kod nas je uobičajeno da svaki službenik na šalteru banke ima uvid u stanje i promet na tekućem računu građana, čija pisana saglasnost za to nije potrebna. Upravo su se na toj prvoj liniji događale i zloupotrebe i „misteriozno“ je nestajao novac. Propisi kažu da šalterski bankar može da proverava stanje na računu, jer drugačije ne bi mogao da obavalja većinu svog posla, ali postoje klijenti, posebno oni imućni, čiji računi su „nevidljivi“ bankarima iza šaltera.

Svi vlasnici računa, čak i oni sa manjim primanjima, mogu da zahtevaju od svoje matične banke da samo jedan službenik ima informaciju o njihovom prometu na tekućem računu.

– Da bi pružile adekvatnu uslugu, banke moraju da raspolažu kompletnim informacijama o klijentu, ali treba imati u vidu da nemaju svi zaposleni banke uvid u finansije klijenta. Pristup tim informacijama je jasno definisan procedurama i zavisi od prirode posla koji službenik obavlja. Postoje određeni klijenti za koje nije „vidljivo“ stanje na računu čak ni za radnike koji obavljaju isplate i uplate – kaže Svetozar Šijačić, član IO Kredi agrikol banke Srbije.

Bankarski službenik je u obavezi da klijentu da informaciju o svim promenama na računu, te bi zbog toga trebalo da ima uvid u njegov tekući račun. Osim toga, uloga bankarskog savjetnika je i da klijentima daje finansijske savete i ponudi asistenciju u upravljanju sredstvima, pri čemu je uvid u lične finansije neophodni preduslov.

– Važno je naglasiti da su svi zaposleni banke, u skladu sa Zakonom o bankama, ali i u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Kredi agrikolu, u obavezi da poštuju pravila o poverljivosti informacija o klijentima kao poslovnu tajnu i zabranjeno im je da ih na bilo koji način komuniciraju – ističe Šijačić. – To se ne odnosi samo na podatke o finansijskom stanju, već i na podatke o ličnosti, o osiguranju i o zdravstvenom stanju klijenta.

SAM SVOJ BANKAR

Reklama

DIGITALIZACIJOM mnogih procesa, pa tako i upravljanjem sredstvima na računu upotrebom mobilnih telefona i računara, mnoge usluge klijenti već danas obavljaju sami: uvid u stanje na računu, plaćanje usluga i slično, gotovina se podiže na bankomatima, te se polako gubi potreba da zaposleni na šalterima imaju uvid u stanje na računima klijenata. Oni polako postaju finansijski savetnici koji pomažu klijentima da odaberu najprimereniji proizvod i uslugu banke koja će odgovoriti njihovim finansijskim potrebama.

 

Izvor: Večernje novosti

Nastavite čitati

PRIVREDA

I radnici i poslodavci sve češće traže zaštitu svojih prava

Objavljeno

 

U posljednje tri godine radnici i poslodavci u Republici Srpskoj više od 1.200 puta našli su se oči u oči u cilju zaštite radnih prava, a najčešći razlozi zbog kojih zaposleni traže reakciju nadležnih jesu nepoštovanje platnih obaveza. (više…)

Nastavite čitati

PRAVO

Zeleno svjetlo za ukidanje akciza na gorivo

Objavljeno

 

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH utvrdila je danas u Sarajevu da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, kojim je na pola godine predviđeno ukidanje akciza na naftne derivate, usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom. (više…)

Nastavite čitati

PRAVO

“Buk Bijelu” zakočili i stručni termini

Objavljeno

 

Buk Bijela

Sud BiH nije presudio da je nelegalna Zajednička komisija za koncesije koja je formirana kako bi došli do rješenja u predmetu koji se tiče izgradnje hidroelektrane (HE) “Buk Bijela” na Drini kod Foče, ali su velike šanse da će blokade biti nastavljene, tvrdi za “Glas Srpske” predsjedavajući tog radnog tijela Milomir Amović. (više…)

Nastavite čitati

U trendu