Zakon o sprječavanju pranja novca usklađen s preporukama FATF-a

0

Riječ je o Prijedlogu zakona koji nosi oznaku „E“, kao svojevrsnom potvrdom usklađivanja s zakonodavstvom Europske unije u ovoj oblasti.

Uz proširenje definicije terorističke organizacije, ovim izmjenama i dopunama se, između ostalog, otklanjaju nedostaci u oblasti prijenosa novca i novčanih instrumenata preko granice te se jasnije definira način i sredstva dostavljanja podataka FOO-u. 

Ministarstvo sigurnosti dostaviće Prijedlog zakona s ugrađenim sugestijama sa sjednice Parlamentranoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri. 

Vijeće ministara BiH usvojilo je i Informaciju Ministarstva sigurnosti o potrebi izrade procjene prijetnje od rizika pranja novca i financiranja terorizma u BiH radi sagledavanjamogućnosti za efikasno angažovanje raspoloživih financijskih, tehničkih i ljudskih resursa u borbi protiv financijskog kriminala.

Procjena prijetnje od rizika pranja novca i financiranja terorizma u BiH, u skladu s Prvom preporukom FATF-a, predstavlja sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka kako bi se procijenio stupanj izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca i finansiranju terorizma.

Ministarstvo sigurnosti će za njenu izradu pribaviti neophodnu suglasnost entitetskih vlada i Brčko Distrikta BiH te će Vijeću ministara BiH predložiti članove radne grupe za izradu procjene prijetnje od rizika pranja novca i financiranja terorizma u BiH.

Za izradu procjene prijetnje od rizika pranja novca i financiranja terorizma u BiH, po dobijanju saglasnosti entiteta, bit će zatražena tehnička pomoć Svjetske banke, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

 

Izvor: Večernji.ba