Zbog izdatih garancija iznad kapitala: Agencija IGA suočena sa višemilionskim tužbama

0

 

Većina tih tužbi podnesena je zbog garancija koje je izdala IGA BiH za kredite posrnule derventske Fabrike cijevi „Unis“, koja podignute kredite ne vraća. Ono što je posebno zabrinjavajuće je da bi se ova agencija, kojoj prijeti gašenje ukoliko ne dođe do dokapitalizacije, mogla suočiti sa još nekoliko tužbi koje bi dodatno ugrozile poslovanje ove državne institucije.

Zasad je, kako stoji u izvještaju o poslovanju ove agencije za prošlu godinu, a zaključno sa 29. februarom ove godine, protiv IGA BiH podnijeto sedam tužbi, teških ukupno oko 43.678.207 KM. Tako je IGA BiH tužilo preduzeće „Osijek-Kotex“ iz Osijeka, a visina tužbenog zahtjeva je 1.786.324 marke, zbog garancija za dobro izvršenje posla iz marta 2013. godine po ugovoru sa sarajevskom „Hidrogradnjom“. Glavno ročište je održano 17. avgusta prošle godine i donesena je presuda u korist tužioca, ali je u oktobru prošle godine podnesena žalba na presudu.

Tužbu u iznosu od dva miliona maraka protiv ove agencije podnijela je Nova banka Banjaluka, zbog duga po osnovu garancije iz jula 2013. godine date za derventski „Unis“. Održano je glavno ročište 24. februara ove godine i, kako je navedeno u dokumentu IGA BiH, koji je u posjedu „Nezavisnih“, očekuje se donošenje presude u zakonskom roku. Pored toga, IGA je suočena i sa dvije tužbe koje je podnijela Bobar banka Bijeljina.

Prva se odnosi na IGA garanciju firmi „Eurotube“ Banjaluka, gdje utuženi dug iznosi 1.474.246 KM. Glavna rasprava po ovoj tužbi održana je 2. septembra prošle godine, te je donesena presuda u korist banke. Na ovu presudu uložena je žalba, te se čeka epilog. Druga tužba Bobar banke teška je 5.431.752 KM zbog garancija koje je IGA izdala za derventski „Unis“. Ovaj proces je još u toku i u međuvremenu od sastavljanja ovog izvještaja trebalo je da bude održano glavno ročište, koje je odgođeno zbog finalizacije nalaza vještaka. Isto tako, kompanija „Prvi faktor“ iz Sarajeva, koja se bavi faktoringom, protiv ove agencije podnijela je tužbu, a vrijednost spora iznosi 9.181.269 maraka.

Do sada je održano pripremno ročište, dok je glavno zakazano za 3. juni ove godine. Zbog garancija IGA BiH, datih „Unisu“ u februaru 2013. godine, tužbu je podnijela i MF banka Banjaluka, u vrijednosti od 950.000 maraka. Donesena je presuda u korist banke 30. septembra prošle godine, ali je i na nju uložena žalba. I na kraju, najveći spor protiv IGA BiH zasad vodi advokatska firma „Wiedenbauer Mutz Winkler Pramberger“ iz Beča, koja je u korist MFC Beč podnijela tužbu tešku 22.854.616 maraka, zbog garancija za fabriku „Unis“. Odgovor agencije na ovu tužbu je u pripremi.

Naime, neki od ovih slučajeva čekaju presudu, a u nekima se čekaju odluke po žalbama agencije, ali dodatni problem za IGA BiH je i to što Pravobranilaštvo BiH, kojem su se obratili, nema nadležnost da ih brani u sporovima. Naime, njima su iz Pravobranilaštva BiH rekli da nisu zaduženi za IGA BiH, bez obzira što su državna institucija jer nisu direktni korisnici budžetskih sredstava. To znači da će IGA BiH i pored svih problema u koje je zapala morati sama da zastupa svoje interese.

Ova agencija je u prošloj godini, kako je navedeno u izvještaju o poslovanju, morala značajno redukovati podršku projektima i klijentima u oblasti izdavanja garancija, zbog nerješavanja problema sa protestovanim garancijama za „Unis“. Ovaj problem izazvao je i raskid ugovora IGA BiH sa obje reosiguravajuće kuće iz inostranstva, tako da sada ova agencija snosi kompletan rizik osiguranja. Podsjećamo da vlade RS i FBiH, koje su vlasnici IGA BiH, još nisu razmatrale informaciju o stanju u ovoj instituciji niti su predložile bilo kakve mjere za njeno dalje djelovanje, iako im je sve to dostavljeno još krajem prošle godine.

Naime, Savjet ministara i Parlamentarna skupština BiH su razmatrali informaciju Svjetske banke, koja je pružila pomoć u procjeni stanja i predložila više opcija mogućih rješenja za ovu agenciju, među kojima su dokapitalizacija ili gašenje. Prijedlog je još u novembru prošle godine upućen vladama entiteta sa zahtjevom da, kao vlasnici IGA, razmotre predložene mjere te da se očituju, ali to do sada nije urađeno.

O čemu se ovdje stvarno radi teško je zaključiti, pošto se loptica odgovornosti očigledno prebacuje sa entitetskog na nivo BiH i obrnuto. I dok to tako traje, IGA tone sve dublje, pritisnuta ogromnim obavezama i suočena sa brojnim tužbama. Kad smo ih kontaktirali, iz IGA BiH su rekli da su trenutno u pregovorima sa međunarodnim kreditorima, među kojima su i kreditori „Unisa“, kako bi se sadašnja situacija pokušala prevazići.

 

Izvor: Nezavisne novine