Zbog stečaja u 392 preduzeća u RS socijalno zbrinuto 60.259 radnika

0

 

Taj iznos utrošen je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, a omogućeno je i ostvarivanje prava na starosnu penziju za 6.607 radnika iz preduzeća koja su u stečajnom postupku.

Međutim, broj zahtjeva za socijalno zbrinjavanje radnika iz preduzeća u RS koja su otišla u stečaj i dalje je veliki, a najviše ih je podneseno 2011. godine.

Budžetom za prošlu godinu za socijalno zbrinjavanje radnika koji su procesom stečaja, privatizacije i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, planirana su sredstva od 3.000.000 KM, a Vlada RS je donijela tri odluke za izmirenje obaveza za neuplaćene doprinose u iznosu od 2.208.960,59 KM.

Navedena sredstva su upotrijebljena za izmirenje doprinosa za 999 radnika iz 17 preduzeća.

Iz 2011. godine ostalo je neriješenih 45 zahtjeva koji se odnose na socijalno zbrinjavanje 5.613 radnika za koje je potrebno osigurati sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 22.568.407,84 KM, a za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti iznos od 10.612,55 KM.

U Informaciji Vlade RS o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika tokom prošle godine, koju će razmatrati poslanici na sjednici Narodne skupštine RS 17. maja, precizira se da je iz 2012. godine ostalo neriješenih 38 zahtjeva za socijalno zbrinjavanje 2.332 radnika za koje je potrebno osigurati sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 9.210.899,53 KM, a za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti iznos od 37.379,74 KM.

Iz 2013. neriješenih je 19 zahtjeva za socijalno zbrinjavanje 2.802 radnika, a za te namjene potrebno je izdvojiti 11.589.183,20 KM, dok je iz 2014. neriješenih 16 zahtjeva za socijalno zbrinjavanje 407 radnika za koje treba izdvojiti 1.174.090,23 KM.

U toku 2015. nadležna komisija je zaprimila 14 zahtjeva za socijalno zbrinjavanje 555 radnika za koje je potrebno osigurati sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 2.727.408,40 KM.

 

Izvor: Fena