U Tuzli novi Zakon o visokom obrazovanju

0

 

Usvajanju novog Zakona o visokom obrazovanju, prethodilo je usvajanje Nacrta samog zakona, te desetodnevna javna rasprava. Kao rezultat javne rasprave, danas usvojeni Zakon znatno se razlikuje od Nacrta koji je prvobitno predložen, a prema riječima resornog ministra Muratovića, 80 posto primjedbi pristiglih tokom javne rasprave, ugrađeno je u novi Zakon o visokom obrazovanju.

Danas usvojenim Zakonom o visokom obrazovanju,  izmjenjen je dio koji se odnosi na izbor rektora, kojeg bira i imenuje Senat Univerziteta. Razlika je i ta, da rektor, na prijedlog Senata, daje saglasnost za izbor i imenovanje dekana fakulteta, za koje do sada nije imao ovlasti, jer je, po prethodno važećem zakonu, dekane biralo Nastavno-naučno vijeće fakulteta.

Novim Zakonom ustanovljena je pozicija „Direktor za finansije“, što do sada nije bio slučaj, a čime bi se, više reda, trebalo uvesti u finansijske tokove na Univerzitetu u Tuzli. Danas usvojenim Zakonom o visokom obrazovanju, ukida se doživotna pozicija „Generalnog sekretara“ koji se po novom Zakonu bira mandatno.

Prema riječima kantonalnog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Zlatana Muratovića, vrlo brzo može se očekivati usklađivanje drugih zakona sa Zakonom o visokom obrazovanju, kao i drugih podzakonskih akata, što znači da će novi Zakon o visokom obrazovanju pratiti i novi Zakon o Univerzitetu.

izvor: RTV slon