Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju

0

 

​Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj, 76. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju.

Razlozi za donošenje navedenog Nacrta zakona zasnivaju se na potrebi usaglašavanja pojedinih odredaba Zakona sa faktičkim stanjem, pitanjima koja se javljaju u raspravljanju zastavštine te drugim pitanjima iz oblasti nasljednopravnih odnosa.

Takođe, bilo je neophodno usaglasiti i prilagoditi odredbe ovog zakona ulozi i ovlašćenju notara kao povjerenika suda, u provođenju ostavinskih postupaka od notara kao povjernika suda ali i njihovoj ulozi u drugim slučajevima ,kada obavljaju poslove koji se tiču nasljednopravnih odnosa, kao što su sačinjavanje i čuvanje testamenta, uzimanje odgovarajućih izjava nasljednika, sačinjavanja pojedinih nasljednopravnih ugovora.

Kada su u pitanju ovlašćenja datih notaru u oblasti nasljednopravnih odnosa, bilo je neophodno izvršiti izmjene u dijelu kojim se definiše da se i na notare primjenjiju prava ali i dužnosti i zabrane koje važe za sudije u vršenju tih poslova.

S obzirom da pojedini instituti i pravila propisana u važećem Zakonu u suštini nikada nisu bili u primjeni ili je njihova primjena prestala, bilo ih je potrebno ibrisati iz pozitivnog zakonodavstva.

 Izvor: Vlada RS