Connect with us

PRAVO

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji

BANJA LUKA – Sudska policija Republike Srpske prepoznatljiv je faktor koji doprinosi bezbjednosti i efikasnosti rada pravosudnih institucija, uživa povjerenje sudija, tužilaca kao i samih građana.

Objavljeno

 


 

Poslove u okviru svoje nadležnosti vrši na osnovu Zakona o krivičnom postupku, Krivičnog zakona RS, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija RS, Zakona o sudovima RS te pravilima koja donosi predsjednik Vrhovnog suda RS u skladu sa zakonom.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 76. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS.

Navedenim zakonskim rješenjem su uređeni nadležnost, ovlašćenja, djelokrug rada i osnovi organizacije i rukovođenja u Sudskoj policiji, sredstva za rad, dužnosti i prava, činovi i zvanja zaposlenih, posebne dužnosti i prava iz radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost, javnost rada i saradnja sa drugim organima i organizacijama i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad ove ustanove.

U cilju poboljšanja efikasnosti u radu Sudske policije RS, nakon pažljive analize dosadašnje primjene zakona, bilo je potrebno izmijeniti i dopuniti te korigovati pojedine nedorečenosti i predložiti određena rješenja koja su značajna u pogledu funkcionisanja ove ustanove kao i ekonomičnosti.

Bitno je napomenuti da se ovim izmjenama i dopunama vrši harmonizacija zakonskih propisa, odnosno usklađivanje ovog zakona sa novim Zakonom o radu, usklađivanje određenih neusaglašenih propisa, između ostalog, kod strukture zaposlenih u Sudskoj policiji, načina zapošljavanja, obuke i stručnih usavršavanja, napredovanja u službi, disciplinske odgovornosti, te otklanjanja određenih tehničkih propusta u zakonu.

Reklama

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS će u narednom periodu biti upućen i u skupštinsku proceduru.

Izvor: Vlada RS

Nastavite čitati

PRIVREDA

I radnici i poslodavci sve češće traže zaštitu svojih prava

Objavljeno

 

U posljednje tri godine radnici i poslodavci u Republici Srpskoj više od 1.200 puta našli su se oči u oči u cilju zaštite radnih prava, a najčešći razlozi zbog kojih zaposleni traže reakciju nadležnih jesu nepoštovanje platnih obaveza. (više…)

Nastavite čitati

PRAVO

Zeleno svjetlo za ukidanje akciza na gorivo

Objavljeno

 

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH utvrdila je danas u Sarajevu da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, kojim je na pola godine predviđeno ukidanje akciza na naftne derivate, usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom. (više…)

Nastavite čitati

PRAVO

“Buk Bijelu” zakočili i stručni termini

Objavljeno

 

Buk Bijela

Sud BiH nije presudio da je nelegalna Zajednička komisija za koncesije koja je formirana kako bi došli do rješenja u predmetu koji se tiče izgradnje hidroelektrane (HE) “Buk Bijela” na Drini kod Foče, ali su velike šanse da će blokade biti nastavljene, tvrdi za “Glas Srpske” predsjedavajući tog radnog tijela Milomir Amović. (više…)

Nastavite čitati

U trendu