Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji

0

 

Poslove u okviru svoje nadležnosti vrši na osnovu Zakona o krivičnom postupku, Krivičnog zakona RS, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija RS, Zakona o sudovima RS te pravilima koja donosi predsjednik Vrhovnog suda RS u skladu sa zakonom.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 76. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS.

Navedenim zakonskim rješenjem su uređeni nadležnost, ovlašćenja, djelokrug rada i osnovi organizacije i rukovođenja u Sudskoj policiji, sredstva za rad, dužnosti i prava, činovi i zvanja zaposlenih, posebne dužnosti i prava iz radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost, javnost rada i saradnja sa drugim organima i organizacijama i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad ove ustanove.

U cilju poboljšanja efikasnosti u radu Sudske policije RS, nakon pažljive analize dosadašnje primjene zakona, bilo je potrebno izmijeniti i dopuniti te korigovati pojedine nedorečenosti i predložiti određena rješenja koja su značajna u pogledu funkcionisanja ove ustanove kao i ekonomičnosti.

Bitno je napomenuti da se ovim izmjenama i dopunama vrši harmonizacija zakonskih propisa, odnosno usklađivanje ovog zakona sa novim Zakonom o radu, usklađivanje određenih neusaglašenih propisa, između ostalog, kod strukture zaposlenih u Sudskoj policiji, načina zapošljavanja, obuke i stručnih usavršavanja, napredovanja u službi, disciplinske odgovornosti, te otklanjanja određenih tehničkih propusta u zakonu.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS će u narednom periodu biti upućen i u skupštinsku proceduru.

Izvor: Vlada RS