Ćorić: Suzbijati cijene robe široke potrošnje

0

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić izjavio je danas da se očekuje teška naredna godina sa smanjenjem likvidnosti privrede zbog rasta cijena svih inputa i da će jedan od glavnih zadataka u narednoj godini biti suzbijanje cijena robe široke potrošnje.

“Spoljnotrgovinski deficit Srpske je za deset mjeseci ove godine povećan za skoro 47 odsto, što je posljedica velike inflacije, gdje su najveća povećanja cijena bila kod proizvoda široke potrošnje i prehrambenoj industriji. Cijene robe široke potrošnje se manifestuju na najšire slojeve stanovništva”, rekao je Ćorić tokom novogodišnjeg prijema za novinare.

On je ocijenio da će najavljeni pad privredne aktivnosti u zemljama EU koje su najznačajniji spoljnotrgovinski partneri Srpskoj imati uticaja na spoljnotrgovinsku razmjenu, s obzirom na to da je EU generalno najveći spoljnotrgovinski partner Srpske i prerađivačka industrija Srpske je značajno oslonjena na te zemlje.

Ćorić je naglasio da je potrebno sagledati kako da se negativna kretanja u EU ne preliju u stoodstotnom iznosu na Srpsku.

“Ova godina bila je teška i bila je godina energetske, pa i ekonomske krize. U doba pandemije virusa korona vidjeli smo da su energija i hrana dva strateška područja i Srpska ima potencijale u tim oblastima”, naveo je Ćorić. On je rekao da je Srpska energetski nezavisna i da to treba održati, dodajući da je Vlada Srpske povećanjem agrarnog fonda imala u vidu da osnaži poljoprivrednu proizvodnju, kao i da je potrebno osnažiti prerađivačku industriju.

Predsjednik banjalučke područne Privredne komore Goran Račić rekao je da Srpska ima malo učešće prerađivačke industrije u strukturi bruto domaćeg proizvoda (BDP) koje se kreće oko 12,5 odsto, što je duplo manje u odnosu na razvijene zemlje, koje se lakše bore sa inflacijom upravo zbog značajnijeg učešća prerađivačke industrije u BDP-u.

On je dodao da Srpska ima visoko učešće poljoprivrede u strukturi BDP-a od oko 9,5 odsto i da sve to govori da je srpska zemlja se baznom industrijom, zbog čega će jedan od ciljeva Privredne komore biti rad na povećanju investicija u prerađivačku industriju.

Preuzeto: Nezavisne novine