Kako će funkcionisati digitalni evro

0

Digitalni evro projekt je “digitalizacije” evropske zajedničke valute a takav bi novac bio elektroničko sredstvo plaćanja kojim bi se mogli služiti svi u evropodručju.

Bug.hr piše da će biti siguran i jednostavan kao gotovina danas, dok za njegovu upotrebu ne bi bilo nužno koristiti bankovni račun, već samo mobilnu aplikaciju.

Evropska centralna banka (ESB) pokrenula je u oktobru prošle godine taj projekat i radnu grupu, s ciljem istraživanja mogućnosti plasiranja vlastite digitalne valute.

Radna grupa već je načinila određene korake, a u najnovijem je izvještaju o napretku istakla četiri ključna područja na kojima se trenutno radi.

Prvo područje je ono dizajna ove valute i načina funkcioniranja monetarnog sistema. Za to je, kažu, ključna saradnja privatnog i javnog sektora, bitno je odrediti koje su tačno uloge ECB-a kao izdavača i ostalih posrednika na tržištu, kao i ko će i kako distribuisati digitalni evro do krajnjih korisnika.

Radi se na određivanju uloga pokretača transakcija, autentifikacije, provjere valjanosti, i ostalih aktivnosti pri plaćanjima, kao i finalnog namirenja među svim uključenim stranama.

Drugi bitan dio sistema je model namirenja, odnosno sistem koji će provjeriti da platilac ima dovoljno novca, da ga se može prebaciti primaocu, kao i da se istovremeno on skine s jednog i nađe na drugom računu.

Za to bi trebalo da budu zadužene centralne banke iz europodručja kao i njihovi partneri. Sistem mora biti načinjen tako da niko od institucija ne može da vidi stanje na računima građana, niti da može analizirati njihova plaćanja.

Treće, prebacivanje iz gotovine u digitalni evro mora biti jednostavno, kao i prebacivanje novca iz centralnobankarskog u javni i nazad. Sve to trebalo bi da radi bez prekida, 24/7/365, i bez problema, kao da je riječ o prenosu gotovine “iz ruke u ruku”.

I na kraju, potrebno je stvoriti zajednička pravila, uz koja bi plaćanja digitalnim evrom funkcionisala u cijelom evropodručju, bez obzira na granice. Rad na knjizi takvih pravila započeće već u januaru sljedeće godine.

Investitor.me