Investitori se žale na pogoršanje uslova

0

Istraživanjem su bile obuhvaćene 63 kompanije osnovane stranim kapitalom koje su u 2015. godini investirale 247,5 miliona i planirale reinvesticije od 59,7 miliona evra, a 52,8 odsto njih namjerava ponovo da ulaže. Najviše kompanija obuhvaćenih istraživanjem posluje u metalnoj industriji, a slijede firme iz sektora kože i tekstila, drvne industrije, te poljoprivrede i prehrambene proizvodnje.

Predstavnici 54,7 odsto anketiranih kompanija smatraju da je poslovno okruženje zadovoljavajuće, 28,3 odsto njih je ambijent ocijenilo dobrim, 17 odsto smatra da je poslovna klima loša, dok nijedna kompanija nije dala ocjenu vrlo dobar.

– Najveći udio pozitivnih odgovora je zabilježen u 2013. i 2014. godini, ali uporedna analiza oslikava pad broja odgovora koji poslovno okruženje ocjenjuju kao dobro ili vrlo dobro. To je jasan signal za sve nivoe vlasti da moraju uložiti dodatne napore kako bi poslovni ambijent bio poboljšan, a ulaganja stimulisana – naveli su u FIPA.

Istraživanje je pokazalo da 73,7 odsto anketiranih kompanija posluje u skladu sa vlastitim očekivanjima, 15,8 odsto ispod očekivanja, samo 10,5 odsto iznad vlastitih prognoza, dok se nijedna kompanija nije izjasnila da su njeni rezultati znatno iznad očekivanih.

– Najveći broj kompanija ostvaruje rezultate u skladu sa očekivanim, ali evidentno je da je procenat kompanija koje posluju ispod očekivanja smanjen sa 20,4 odsto u 2014. godini na 15,8 odsto lani – naveli su u FIPA.

Generalna ocjena stranih investitora o stručnosti i pouzdanosti radne snage, dobavljačima, kooperantima i uslugama transporta u BiH je pozitivna.

Član Udruženja ekonomista RS – SWOT Predrag Duduković kaže da je poslovni ambijent ključan pri odluci za investiranje i upozorava da se već godinama ništa konkretno ne čini na rasterećenju preduzeća kako bi imala višak sredstava koja bi mogla uložiti.

– Dio firmi koje imaju raspoloživa sredstva zbog nestabilnosti okruženja ima strah od novih ulaganja dok, sa druge strane, postoje preduzeća koja nemaju sredstava koja bi mogla uložiti – kaže Duduković i dodaje da u prilog tome govore podaci da je produktivnost rada u BiH manja osam puta nego u Evropskoj uniji upravo zbog zastarjele opreme, koja ukazuje na nizak stepen investicija.

Istraživanje prati 41 preporuka za poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH koje će biti dostavljene nadležnim institucijama. One se odnose na izmjene u oblasti indirektnih poreza, akciza, javnih nabavki, javno-privatnog partnerstva, uklanjanje administrativnih prepreka za biznis, povezivanje tržišta rada i obrazovanja, registraciju privrednih društava, radne odnose, zapošljavanje stranaca, stečaj, socijalna davanja, stvarno pravo, privredne sporove, izvršni postupak, uređivanje tržišta naftnih derivata, bolju koordinaciju vlasti i otklanjanje kolizije propisa i njihovu dosljednu primjenu.

Radnici
U kompanijama koje su učestvovale u Programu postinvesticione podrške bila su zaposlena 5.934 radnika od kojih su 4.244 bili novozaposleni, dok je njih 1.690 preuzeto kroz privatizaciju ili akviziciju.

Istraživanje je pokazalo da novo zapošljavanje u naredne tri godine planira 77,4 odsto kompanija, što znači da će biti otvoreno 1.871 radno mjesto, uglavnom u proizvodnji.

Izvor: Glas Srpske