Napredak BiH od 2015. godine

0

On je jedan od sudionika konferencije „Poboljšanje poslovne klime u BiH”, koja je nastavak  opsežnog projekta “Vizija 2020” s ciljem afirmacije BiH i podrške ekonomsko-socijalnim reformama, a organiziraju je Američko-bosanska fondacija i Centar za transatlantske odnose SAIS pri Johns Hopkins sveučilišta u Washingtonu, u suradnji s IDM institutom i Austrian Marshall Fundom iz Beča.

– Naše vlade su ohrabrile privatnu inicijativu, neophodne reforme su u toku, prosedura deregulacije se također provodi, a kao rezultat svjedočit ćemo razvoju tržišta i njegovoj boljoj funkcionalnost – izjavio je Milinić za Fenu.

Po njegovim riječima, konkurentno, funkcionalno tržište trebalo bi ohrabriti potencijalne investitore da dođu i pokrenu biznis, te ohrabriti postojeće da prošire svoje poslovanje.

– Sve regulacije i zakoni koje pokriva Reformska agenda su veoma važni za poslovno okruženje, te tako i za promociju zemlje i privlačenje stranih investicija – zaključio je Milinić u izjavi za Fenu.