Connect with us

LIČNE FINANSIJE

Kako da vam rata za kredit bude 100 EUR manja?

BEOGRAD – Građani mogu da uštede i do 100 evra mjesečno, odnosno da ratu stambenih kredita smanje za trećinu, ako ih refinansiraju i opredjele se za nove znatno niže kamate.

Objavljeno

 


 

Mnogi su se prije sedam, osam godina, kada je bila ekspanzija stambenih zajmova u Srbiji, zadužili po kamatama od šest do osam odsto, u evrima, a danas su dva do tri puta manje. Ali, da bi građani dobili nižu cijenu zajma, moraju praktično da uzimaju novu stambenu pozajmicu.

Od troškova nemaju jedino administrativni trošak koji bi mogao da iznosi (da uzimaju prvi put stambeni zajam) minimum 240 evra, pa do 400 evra za kredit na primjer od 50.000 evra.

Procedura je takva da građani moraju da plate dodatne troškove prije svega državi, kao što su taksa za osiguranje kod Nacionalne korporacije, upis hipoteke, polisu osiguranja… Sve ovo klijente košta minimum 300 evra. Ali uštede ima na duži rok. Tako, na primer, ako je građanin, kako kažu u jednoj srpskoj banci 2008. podigao kredit od 50.000 evra sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom od 6,90 odsto ima ratu kredita od 329,30 evra. Rok otplate je 30 godina. Međutim, ukoliko klijent 31. maja 2016. refinansira kredit sa ostatkom duga od 44.591,78 evra, uz trenutno važeću kamatnu stopu u ovoj banci od 3,11 odsto, nova rata iznosi 233,42 evra, a do kraja otplate, odnosno do 31. maja 2038, otplatiće ukupno kamate 17.030,70 evra, što predstavlja ukupnu uštedu u iznosu od 25.240,18 evra.

Treba imati na umu da je nova kamatna stopa promjenljiva i vezana za šestomesečni euribor, što znači da može još da pada, ali i da raste. Neke banke nude kombinovane kamate, tako da klijent tokom otplate svake tri godine može da bira fiksnu ili promenljivu kamatu. Takođe, postoji mogućnost da banka kod koje se zatvara ugovor o stambenom kreditu naplati trošak prevremene otplate u skladu za Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

„Motiv klijenata da refinansiraju postojeći stambeni kredit je svakako kamatna stopa koja je značajno niža od kamatnih stopa koje su važile prije samo par godina“, navode u ovoj banci. – Manja rata i te kako je značajna za klijente. Klijent prilikom refinansiranja stambenog kredita ima troškove. Ukoliko je kredit već bio sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije, građanin u tom slučaju plaća obradu zahtjeva kod NKOSK u visini od 30 evra i eventualno razliku u premiji ukoliko je došlo do nekih promjena. Zatim mora da ovjeri založnu izjava, a cijena se računa prema visini ostatka duga po kreditu, u primjeru za 50.000 evra je 14.400 dinara.

Reklama

Potrebno je upisati hipoteku u katastru koja se obračunava prema njihovoj tarifi (u navedenom primeru je 20.000 dinara), zaključuje se nova polisa osiguranja u korist banke (premija osiguranja imovine ne odstupa značajno od premije koja je do sada plaćana) i obavlja se procjena nepokretnosti (oko 100 evra).

Izvor: Večernje novosti

Nastavite čitati

LIČNE FINANSIJE

Svako veče uradite ovo: Najbolji savjeti za uštedu novca

Objavljeno

 

Kako uštedeti više novca je tema koja sve zanima, posebno poslije praznika i kad počnemo da razmišljamo o ljetovanju. (više…)

Nastavite čitati

LIČNE FINANSIJE

Koliko se razlikuje potrošnja goriva po putnom računaru od stvarne potrošnje

Objavljeno

 

Od

Cijene goriva

Zanimljivo je da većina kompjutera u automobilu obmanjuje u korist vozača i pokazuje više u odnosu na ono koliko vozilo zaista troši. (više…)

Nastavite čitati

LIČNE FINANSIJE

Kako da izbjegnete postpandemijsko trošenje i uštedite

Objavljeno

 

Od

Pandemija koronavirusa finansijski je oštetila brojne porodice, ali je i neke osobe naučila da budu štedljive. (više…)

Nastavite čitati

U trendu